Katasztrófavédelmi őrsök

A katasztrófavédelmi őrs a hivatásos tűzoltó-parancsnokság alárendeltségében működő helyi szerv.

Feladatai különösen:

a) felkészülés a tűzoltási-műszaki mentési tevékenységre;

b) a tűzoltási, műszaki mentési valamint lakosságvédelmi feladatok ellátása;

c) adatszolgáltatás az elvégzett tevékenységről;

d) a műveletek, beavatkozások utáni költség-haszonelemzés, költséghatékonyság vizsgálat végrehajtása.

 

Az őrsparancsnok:

a) az őrs működési területén rendszeres kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel, munkájukat segíti, közreműködik képzésükben;

b) biztosítja a katasztrófavédelmi őrs személyi állományának és technikai eszközeinek bevethetőségét, a szakmai fegyelmet és az elvárható szakmai felkészültséget;

c) intézkedik a személyi állomány szociális ellátottságának javítására, a kulturált elhelyezési és működési körülmények megteremtésére, illetve fenntartására. Biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket;

d) fokozott figyelemmel kíséri a szolgálatteljesítési és az egyéb munkavégzések során a munka-egészségügyi és biztonságtechnikai feltételek meglétét. Intézkedik az esetlegesen előforduló munkavédelmi hiányosságok mielőbbi felszámolására;

e) gondoskodik rendszeres munkavédelmi oktatások megtartásáról és vizsgákon való megjelenésről. Rendszeresen ellenőrzi az oktatások menetét és a rendszeresített, előírt nyilvántartások naprakész vezetését;

f) a működési terület létesítményeinek katasztrófavédelmi szempontból való megfelelését gyakorlatok során vizsgálja, kezdeményezi az esetleges szankciókat;

g) szükség szerint részt vesz a működési területet érintő hatósági egyeztetéseken.

 

A Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alárendeltségében egy katasztrófavédelmi őrs működik:

Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrs

 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alárendeltségében három katasztrófavédelmi őrs működik:

Szécsényi Katasztrófavédelmi Őrs

Berceli Katasztrófavédelmi Őrs

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/33438/katasztrofavedelmi-ors

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap