Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének az Ákr. 88. § alapján történő hirdetményi úton történő közlése
Közzétéve: 2020-01-06
Hirdetmények

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Az Igazgatóság szempontjából nem releváns.

A hatóság döntésének az Ákr. 89. § (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

A közérdekű keresettel megtámadható döntések (Ákr. 89. § (3) bekezdés)
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Az Igazgatóság szempontjából nem releváns.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye, b) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, c) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)–(3) bekezdéseiben, foglalt adatok, d) a 2009. évi LXXVI. törvény 29. § a)–d) pontjában meghatározott adatok
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Az Igazgatóság szempontjából nem releváns.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása
Közzétéve: 2021-04-22
Közbeszerzési terv 2021

Közzétéve: 2020-03-24
Közbeszerzési terv 2020

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra-ha vannak ilyenek-vonatkozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2019. április 1-től hatályos módosítás miatt már nem kötelező a közzététele.

Az előzetes vitarendezés jogintézménye a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közbeszerzéseivel kapcsolatban nem került alkalmazásra.

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kötött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§ (1) h)-i) pontjában meghatározott feltételek szerinti szerződést.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2019. április 1-től hatályos módosítás miatt már nem kötelező az elkészítése és közzététele.

 

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok:

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke.

 

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Dátum Megnevezés
2020-01-06
Közbeszerzési adatok szerződésekre 2014
A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2019. április 1-től hatályos módosítás miatt már nem kötelező az elkészítése és közzététele.

 

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Dátum Megnevezés
2020-01-06
éves statisztikai összegzés
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az Igazgatóság tekintetében nem releváns.