Katasztrófavédelmi Mobil Labor

Katasztrófavédelem
Katasztrófavédelmi Mobil Labor

A 2012-ben történt szervezeti változások az 1996-ban rendszerbe állított Veszélyhelyzetben Felderítő Csoportokat (VFCS) is érintették: egyrészt új nevet kapott, így lett Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML), valamint a feladatköre is bővült. A Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport korábbi, több mint húsz éves készenléti szere már nem felelt meg a kor kihívásainak, a vegyipar gyors fejlődése következtében megjelenő újabb kemikáliák beazonosítása nehézséget okozott, a felszereltsége már nem volt alkalmas az időközben kapott hatósági jogkör kapcsán a veszélyes anyagok szállításának ellenőrzésére.

2013. március 19-én, kilenc megyével egyetemben a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is átvehette az új KML-ADR (Katasztrófavédelmi Mobil Labor - Veszélyes Szállítmány Ellenőrzés) Land Rover Defender gépjárművet, mely Katasztrófavédelmi Mobil Laborként ad készenléti szolgálatot.

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok közvetlen alárendeltségében működő KML alaprendeltetése a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a veszélyeztetett terület felderítése, határainak megjelölése, a veszélyeztetettség felmérése, mintavételezés, meteorológiai helyzet meghatározása, döntés-előkészítés, lakosságtájékoztatás, mentési és fertőtlenítési feladatok tervezése, szervezése, szakmai segítségnyújtás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve a társ- és együttműködő szervezetek részére. A KML feladata továbbá a veszélyes áruk szállításával, valamint veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása, azokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok kivizsgálása, belső védelmi terv gyakorlatok helyszíni ellenőrzése és minősítése.

A KML állománya a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelőjének szakirányításával végzi szolgálati feladatait. A egészségügyi, fizikai és pszichikai követelményeknek megfelelő szolgálatot adó állománynak, heti váltással, munkaidőben és munkaidőn túl kell készenléti szolgálatot adnia, a munkaköri leírásukban meghatározott egyéb feladatok ellátása mellett. A KML riasztására akkor kerülhet sor, ha a jelzés értékelése során, a káresemény helyszínén veszélyes anyag vagy annak jelenlétére, illetve veszélyére utaló körülmény található. A KML riasztását követően munkaidőben 20 percen belül, munkaidőn kívül legfeljebb 60 percen belül meg kell kezdenie a helyszínre történő vonulást.

A KML-ADR gépjármű egy összkerékhajtású, Land Rover Defender alapjárműből, a felépítményből, valamint különböző mérőműszerekből, továbbá szak- és kiegészítő felszerelésekből áll, amik a vezetőfülkében és a felépítményből kialakított málhahelyeken kerültek elhelyezésre.

A gépjárművön az alábbi mérőműszerek, valamint szak-és kiegészítő felszerelések találhatóak:

  • Egyéni bőr- és légzésvédelmi védőeszközök, amelyek lehetővé teszik az ismeretlen veszélyes anyagok jelenlétében végzett, hosszabb ideig tartó munkát. A gépjáművön megtalálható továbbá egyszerű, kimenekítésre alkalmas védőfelszerelés is.
  • A vegyi felderítő kézi eszközök alkalmasak elsődleges, tájékoztató jellegű adatszolgáltatásra. A hordozható műszerek lehetővé teszik a különböző halmazállapotú veszélyes anyagok teljes körű minőségi analízisét.
  • A különböző sugárzásmérő készülékekkel meghatározható a környezet sugárszintje, sugárszennyezettsége, a sugáradag mérése, a járművek, emberek sugárellenőrzése.
  • A biológiai tesztek alkalmasak különböző biológiai harcanyagoknak a szennyezettnek feltételezett por- és folyadékmintákból történő elsődleges detektálására.
  • A környezetvédelmi ellenőrző állomás képes meteorológiai paraméterek mérésére, terjedési modellek számítására, a mérgező anyagok meghatározott körének kimutatására és dózisteljesítmény mérésére, a mért adatok továbbítására. Az állomás egyszerűen telepíthető, vezeték nélküli kommunikációra is alkalmas, járműre szerelve menet közben is használható. A gépjárművekre málháztak kézi meteorológiai eszközt is.
  • A gépjárműre málházott vegyi- és sugárszennyezettség mintavevő felszerelés alkalmas a szilárd, folyékony, és légnemű anyagokból történő mintavételezésre, a minták begyűjtésére, továbbá a minták begyűjtésére, és szállítására is.
  • A málházott mentesítő anyagok és felszerelések lehetővé teszik a szennyezett eszközök és a felderítésben résztvevő emberek mentesítését, a KML esetében a beavatkozásban résztvevő összes ember mentesítését.
  • A KML-re málháztak továbbá láthatóságot fokozó kiegészítő tárgyakat (fénykúpok, kézi lámpák stb.), műszaki utász és segédeszközöket, járőr és videofunkciós kamerákat (7db gépjárműre telepített, 1db kézi), adatbázisokat, laptopot a hozzá való nyomtatóval, szoftverekkel, mobil internet hozzáféréssel, térképeket, szakkönyveket, tartalék ruházati anyagokat, fertőtlenítő, elsősegélynyújtó anyagokat és egy hőkamerát is.

A KML feladata továbbá az országos háttérsugárzási adatok figyelemmel kísérése, és a mért adatok továbbítása a megyei védelmi bizottságok felé. 

 

 

         

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap