Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Egyedi közzétételi lista


Szervezeti, személyzeti adatok

Közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató adatok: levelezési cím, az elektronikus levelezési cím, a telefonszám, faxszám, esetlegesen telefonos vagy-ha erre lehetőség van- a személyes ügyfélfogadási idő, a hatáskör és illetékesség rövid ismertetése - panasz, a közérdekű bejelentés benyújtásának módjára vonatkozó tájékoztatás, szóbeli közérdekű bejelentés írásba foglalásáról készült másodpéldány személyes átvételének lehetősége

A 22/2014.(XII.5.) BM utasítás 2-3.§ alapján
Közzétéve: 2019-07-24
Ügyfélszolgálat


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A "hozzáférés üzemeltetői adatokhoz" körben megadott adatok

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet 45.§

Frissítve: 2018-01-02
Veszélyes üzemek

Tűzoltósport-verseny területi rendezvényeinek eredményei

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásnak, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 3/2013. (02. 22. ) BM OKF Főigazgatói utasítás 18. pontja

Gázszerelő adatlap

A 30/2009. (XI.26.) NFGM rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján

Frissítve: 2016-06-16
gázszerelői adatlap


Gazdálkodási adatok

Az ötvenezer forintnál nagyobb értékű adományokra és az adományozókra vonatkozó adatok

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás a BM Országos Katsztrófavédelmi Főigazgatóság és szervei részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 40/2015. számú BM OKF főigazgatói intézkedés alapján.

Frissítve: 2018-03-28
Adományozás 2017

Frissítve: 2018-03-28
Adományozás 2016

Frissítve: 2018-03-28
Adományozás 2015

Dátum Megnevezés
2018-03-28
Adományozás_2
2018-03-28
Adományozás