Riasztási jelzések

A katasztrófariasztás a 234/2011 (XI.10) Kormányrendelet, a légiriasztás a 290/2011 (XII.22.) Kormányrendelet alapján történik.

A katasztrófariasztás elrendelésére jogosult:

 a) országos vagy több megyét érintő veszélyeztetettség esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter – a Kormány utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján,

b) vármegyei, fővárosi szintű veszélyeztetettség esetében a területi, fővárosi védelmi bizottság elnöke – a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján,

c) település veszélyeztetettsége esetén a polgármester – a területi, fővárosi védelmi bizottság elnöke utólagos tájékoztatásával – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve útján,

d) a gazdálkodó szerv területén a gazdálkodó szerv vezetője, a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyidejű tájékoztatásával.

 

A riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás módjai

a) elsősorban közérdekű közlemény közzétételével, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően,

b) a lakossági riasztó rendszer eszközeivel,

c) a technikai feltételek megléte esetén elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételével,

d) a helyben szokásos módon (hangosbemondó, hírvivő, falragaszok),

e) a riasztás és veszélyhelyzeti tájékoztatás közzétételére alkalmas, helyben rendelkezésre álló egyéb eszközökkel, így a rendvédelmi szervek, magánszemélyek élőbeszéd sugárzására alkalmas kihangosító eszközei, valamint kézi kihangosító eszközök,

f) szükség és lehetőség szerint az a)–e) pontban megjelöltek egyidejű alkalmazásával.

 

A légiriadó elrendelésének és feloldásának szövege

a) Magyarország egész területére:

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!

AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE LÉGIRIADÓ!”

vagy

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”

b) a veszélyeztetett területre

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!"

vagy

"DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

LÉGIRIADÓ!

LÉGIRIADÓ!"

illetve

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK

FIGYELEM! FIGYELEM!

DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!"

vagy

"DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

DUNA-TISZA KÖZE! TISZÁNTÚL!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!

LÉGIRIADÓ ELMÚLT!”


Szirénajelek, jelzések

A jelzés megnevezése: KATASZTRÓFARIADÓ

A jelzés leírása:

120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú (133 Hz és 400 Hz közötti) folyamatos szirénahang.

Katasztrófavédelem
Katasztrófariadó jelzés


 

A jelzés megnevezése: RIADÓ ELMÚLT

A jelzés leírása:

A riadó elmúlt jelzés: kétszer egymás után megismételt 30 másodpercig tartó egyenletes hangmagasságú (400 Hz) szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel. A riadó elmúlt jelzés a légiriadó, valamint a katasztrófariadó jelzés feloldására is vonatkozik.

 

Katasztrófavédelem
Riadó elmúlt jelzés

 

A jelzés megnevezése: MORGATÓ PRÓBA

A jelzés leírása:

A próba során alkalmazott jelalak első részében 6 másodperces időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül leadásra, majd a jel lefutása következik be.

 

Katasztrófavédelem
Morgató próba jelzés


 

Mi a teendő, ha megszólal a sziréna?

Ne bámészkodjunk, a legrövidebb úton haza kell menni, vagy a legközelebbi fedett helyre, és be kell csukni az ajtókat, ablakokat, ki kell kapcsolni a szellőztető berendezéseket. Fedett helyre kell zárni a háziállatokat.

Aki gépjárművel közlekedik, menjen a legközelebbi lakott településre, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy a forgalmat és a mentést ne akadályozza, és menjen fedett helyre.

A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek.

Fel kell készülni az esetleges kitelepítés végrehajtására.

Be kell kapcsolni a rádiót, televíziót, hallgatni kell a KOSSUTH adót vagy a helyi rádiókat. Nézni, figyelni kell az MTV 1 adását, ahol további tájékoztatást adnak a teendőkről.

Figyelni kell a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap