Pályázatok

Tájékoztató a nem pályázati kiírás eredményeként érkező önéletrajzok kezeléséről

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság személyi állományába nem pályázat keretében jelentkezők önéletrajzát az Igazgatóság 3 hónapig őrzi meg akkor, ha az önéletrajz benyújtója - annak beküldésekor - ehhez írásban kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben az önéletrajz vagy annak melléklete nem tartalmazza az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást, az Igazgatóság kizárólag azt vizsgálja meg, hogy az önéletrajznak megfelelő, betöltetlen álláshellyel rendelkezik-e. Ha a pályázati anyagnak megfelelő betöltetlen álláshely nem áll rendelkezésre, a papír alapon benyújtott önéletrajzot visszaküldi a jelentkezőnek, az elektronikus úton benyújtott önéletrajzot pedig törli.

A jelentkező hozzájárulásával tárolt önéletrajzok esetén a 3 hónapos adattárolási határidő lejártát követően a pályázati anyagokat az Igazgatóság megsemmisíti, vagy ha arra a jelentkező előzetesen külön igényt tart, a papír alapon benyújtott pályázati anyagot részére visszaküldi.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap