Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél

2012. szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet, amelynek egyik újdonsága, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. A diákoknak erre a katasztrófavédelemnél is lehetőségük van.

Közösségi szolgálatnak az a munka számít, amelynek során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között. Ilyennek számít a katasztrófavédelmi, egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.

A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél teljesítsék, így a Nógrád megyei igazgatóságon, a kirendeltségeken, valamint a tűzoltó-parancsnokságokon is. Ennek során megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük biztonságáért.

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben, de a tanulók kiterjedt káresemények során részt vehetnek a beavatkozások háttértámogatásában is.

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében a diákok bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének munkájába, közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklődő diák a veszélyesáru-szállítást nyomon követő rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi műveleti labor járműveinek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

A Jelentkezés közösségi szolgálatra űrlap itt letölthető!

 

Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél - beharangozó videó:

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/32230/videotar

A fenti felvétel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából készült. 

 

Felhívás 9-11. évfolyamos középiskolai tanulók részére

Ha 9-11. évfolyamos középiskolai tanuló vagy, az alábbi napokon és helyszínen vehetsz részt a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítésében:

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSE

Fontos!  Mielőtt még jelentkeznél:

-         Jelezd részvételi szándékodat osztályfőnököd, vagy az intézmény vezetője felé, ebben az esetben együttműködési megállapodást kötünk iskoláddal, vagy tanáraid visszaigazolják részedre, hogy az együttműködési megállapodás már aláírásra  került!

-         Vedd figyelembe, hogy a kötelezően teljesítendő 50 órából 13 órát legalább egyazon intézménynél kell eltöltened, mert a teljesítésigazolás kiadására csak így van lehetőség! Ellenkező esetben a letöltött órák nem vehetők figyelembe.

-         Havonta figyeld honlapunkat, melyre a fogadó intézmény nevét, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, valamint a fő tevékenységi körök megnevezését is megtalálod!

-         A fogadó intézményeink befogadó képessége korlátozott, ezért a pontos időpont (óra) meghatározása érdekében, minden alkalommal egyeztesd azt a koordináló személlyel, aki  érkezésed pontos idejét  (óra), helyszínét és a foglalkozás időtartamát is meghatározza számodra!

Fogadó intézmények:

Fogadó intézmény (1)Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Címe:3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Elérhetőség:06-32/411-400
Fogadó intézmény (2)Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Címe:3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Elérhetőség:06-32/411-400
Fogadó intézmény (3)Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Címe:2660 Balassagyarmat, Baltik F. út 1.
Elérhetőség:06-35/500-730, 06-35/300-055
Fogadó intézmény (4)Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Címe:2660 Balassagyarmat, Baltik F. út 1.
Elérhetőség:06-35/500-730, 06-35/300-055
Fogadó intézmény (5)Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Címe:3060. Pásztó, Kölcsey út 35.
Elérhetőség:06-32/418-456
Fogadó intézmény (6)Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Címe:3100. Salgótarján, Szent Flórián tér l.
Elérhetőség:06-32/521-030

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap