Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai ellátása során számos esetben kezel személyes adatokat.

Az Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai alapján kell végezni.

Az adatok kezelésének átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében az Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát.

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain az Igazgatóság által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap