Közigazgatási rendtartás

Tájékoztató az Ügyfél és a hatóság közti kapcsolattartás egyes kötelező formáiról 2018. január 1. napjától


2018. január 1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.).

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Írásbeli kapcsolattartási mód alkalmazásának kizárólag a postai úton, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem vagy egyéb beadvány felel meg, az elektronikus levélcímről (e-mailen) érkező kérelem vagy egyéb beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas!

Fentiekre figyelemmel a hatóság felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy 2018. január 1. napjától a hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtására kizárólag írásban van mód, a postai úton, vagy az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelmek útján.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap