A vármegyei polgári védelmi főfelügyelő

Az Igazgató-helyettesi Szervezet a vármegyei polgári védelmi főfelügyelő útján:

 

a) irányítja és felügyeli a megye illetékességi területén belül végzett polgári védelmi tevékenységet, elkészíti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság béke időszaki és különleges jogrend időszaki feladatokra vonatkozó terveit, figyelemmel kíséri a helyi szervek által készített terveket;

b) koordinálja a települések valós kockázatokon alapuló katasztrófavédelmi osztályba sorolását, valamint annak felülvizsgálatát;

c) a helyi szervek útján biztosítja a kockázatazonosítás, kockázatelemzés-értékelés elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást;

d) felügyeli a kockázati helyszínek azonosítási eljárását;

e) gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;

f) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési feladatokat;

g) közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;

h) koordinálja és szervezi a vizek kártételei elleni megelőzési, felkészülési szakmai feladatokat;

i) koordinálja és szervezi a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;

j) végzi a katasztrófavédelem feladatkörébe tartozó védelmi igazgatással kapcsolatos előkészítési, tervezési és szervezési feladatokat, irányítja és felügyeli a helyi szerveknek ezzel kapcsolatos tevékenységét;

k) kapcsolatot tart a megyei védelmi bizottsággal és titkárságával;

l) figyelemmel kíséri a Vármegyei Védelmi Bizottság feladattervében meghatározottak végrehajtását;

m) szervezi a Vármegyei Védelmi Bizottság operatív munkaszerve működési feltételeinek megteremtését, részt vesz az igazgatóság operatív törzsének működésében;

n) részt vesz a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokban;

o) koordinálja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vis maior pályázatokkal kapcsolatos feladatait;

p) koordinálja a lakosság katasztrófavédelmi és honvédelmi típusú felkészítésének feladatait;

q) gondoskodik a közigazgatási vezetők katasztrófavédelmi felkészítésének feladatairól;

r) koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának területi és helyi szintű feladatait;

s) koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos területi és helyi szintű feladatokat;

t) felügyeli az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakításával, felkészítésével és alkalmazásával kapcsolatos szakmai tevékenységet, koordinálja a kapcsolódó okmányok, adatbázisok létrehozását karbantartását;

u) nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek erőeszközeiről, azok alkalmazásáról;

v) nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásairól;

w) koordinálja a területi polgári védelmi szervezetek mentésbe történő bevonását, kárterületi tevékenységét;

x) szakterületét érintően felügyeli a helyi szervek polgári védelmi tevékenységét;

y) tervezi, szervezi a polgári védelmi felügyelők és katasztrófavédelmi megbízottak továbbképzését;

z) irányítja, felügyeli és értékeli a helyi szintű polgári védelmi gyakorlatokat, illetőleg megyei szintű gyakorlatokat szervez;

aa) felügyeli a vármegyében megalakított önkéntes mentőszervezetek, területi és települési polgári védelmi szervezetek hazai minősítését és rendszerbeállító gyakorlatait;

bb) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek védekezési és kárfelszámolási, lakosságvédelmi, és helyreállítási tevékenységének szakmai koordinálását, a beavatkozások elemzését;

cc) időszakos prognóziskészítéssel, beválás vizsgálattal, valamint az abból nyert információkkal, javaslatokkal hozzájárul a katasztrófavédelem komplex rendszerének működéséhez;

dd) kapcsolatot tart és együttműködik a katasztrófa-elhárításba bevonható szakmai, társadalmi és karitatív szervezetekkel;

ee) részt vesz a lakosság légi riasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/32185/fofelugyelok/539/juhasz-laszlo

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap