Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok

A hivatásos tűzoltó-parancsnokság a katasztrófavédelmi kirendeltség közvetlen alárendeltségében működő helyi szerv.

Fő feladatai:

a) felkészülés a tűzoltási-műszaki mentési tevékenységre;

b) a működési területén, illetve a meghatározott területen végzi a tűzoltási, műszaki mentési, valamint lakosságvédelmi feladatait;

c) értékeli és elemzi a beavatkozási, lakosságvédelmi tevékenységet;

d) adatszolgáltatást végez az elvégzett tevékenységről;

 

A tűzoltó-parancsnok:

a) felügyeli a működési területén lévő létesítményi tűzoltó parancsnokságok és az együttműködési megállapodás alapján együttműködő tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét;

b) a műveletek, beavatkozások után költség-haszonelemzést, költséghatékonyság vizsgálatot hajt végre;

c) működési területén rendszeres kapcsolatot tart a települési közbiztonsági referensekkel, munkájukat segíti, közreműködik képzésükben;

d) elkészíti a munkatervezés és az éves tevékenység értékelés rendjének szabályozásáról szóló szabályozás szerinti, valamint a határidős jelentésekben szereplő terveket, jelentéseket;

e) biztosítja a hivatásos tűzoltó-parancsnokság személyi állományának és technikai eszközeinek bevethetőségét, a szakmai fegyelmet és az elvárható szakmai felkészültséget;

f) intézkedik a személyi állomány szociális ellátottságának javítására, a kulturált elhelyezési és működési körülmények megteremtésére, illetve fenntartására. Biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket;

g) fokozott figyelemmel kíséri a szolgálatteljesítési és az egyéb munkavégzések során a munka-egészségügyi és biztonságtechnikai feltételek meglétét. Intézkedik az esetlegesen előforduló munkavédelmi hiányosságok mielőbbi felszámolására;

h) gondoskodik rendszeres munkavédelmi oktatások megtartásáról és vizsgákon való megjelenésről, rendszeresen ellenőrzi az oktatások menetét és a rendszeresített, előírt nyilvántartások naprakész vezetését;

i) intézkedik a védőfelszerelések és a felsőbb szintű utasításokban, intézkedésekben és parancsokban meghatározott technikai eszközök időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, szükség esetén kezdeményezi a soron kívüli terhelési próbák és revíziók megtartását;

j) a működési terület létesítményeinek katasztrófavédelmi szempontból való megfelelését gyakorlatok során vizsgálja. Kezdeményezi az esetleges szankciókat;

k) szükség szerint részt vesz a működési területet érintő hatósági egyeztetéseken.

 

A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében két hivatásos tűzoltó-parancsnokság működik:

Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

 

A Balassagyarmati katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében egy hivatásos tűzoltó-parancsnokság működik:

Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/33436/hivatasos-tuzolto-parancsnoksag

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25051/tuzoltoparancsnokok

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap