Költségvetési Osztály

A Költségvetési Osztály a gazdasági igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egység.

A közgazdasági szakterületen:

a) a jogszabályok alapján összeállítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság költségvetési tervjavaslatát, elemi költségvetését, és javaslattal él az előirányzat gazdálkodás, módosítás végrehajtására;

b) végrehajtja a költségvetési előirányzatok felosztását, valamint az intézményi hatáskörbe tartozó módosításokat;

c) gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, összesítéséről;

d) igazgatósági szinten végrehajtja a személyi juttatás előirányzatának és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat, elemzéseket, valamint prognózisokat készít;

e) elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;

f) az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázaton odaítélt támogatásokkal kapcsolatban az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek támogatásáról szóló megállapodások előkészítésében, a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;

g) adatot biztosít a Szociális Bizottság, valamint a Lakásügyi Bizottság részére, továbbá végrehajtja ezen szervek által hozott döntések pénzügyi feladatait;

h) végzi a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;

i) végrehajtja a kötelező közzététellel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

j) közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásában, elszámolásában;

k) teljesíti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint költségvetési szerv, költségvetési gazdálkodás feltételeit biztosító nyilvántartási, pénzügyi folyamatok szervezését, végrehajtását;

l) felelős a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért, betartásáért;

m) nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat, kötelezettségeket;

n) gondoskodik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pénzgazdálkodásáról, bankszámla vezetéséről, pénzellátásról, pénzkezelésről;

o) biztosítja a szabályszerű pénzforgalmat, ellátja a helyi szervek pénzügyi ellátását és elszámoltatását, működteti a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság házipénztárát;

p) közreműködik az illetmény és egyéb járandóságok folyósításában, melyhez adatot szolgáltat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) részére; nyilvántartja a személyi állomány bér és béren kívüli járandóságait;

q) határidőben teljesíti a jogszabályokban előírt bevallási és befizetési kötelezettséget; végrehajtja a MÁK-kal szükséges egyeztetéseket;

r) elemzi és értékeli a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálkodását, melyről folyamatosan jelent a gazdasági igazgatóhelyettesnek;

s) gondoskodik a pénzügyi és számviteli szakterülethez tartozó állomány továbbképzéséről és tájékoztatásáról, közreműködik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendezvényein annak logisztikai biztosításában;

t) végzi az adományokkal kapcsolatos feladatokat;

u) végzi a közmunka programban foglalkoztatottak ellátását és elszámoltatását;

v) elkészíti, és karbantartja a szakterületet érintő belső normákat;

 

Számviteli szakterületen:

a) összeállítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;

b) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számviteli tevékenységét;

c) gondoskodik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

d) elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;

e) felelős a számvitellel kapcsolatos belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

f) gondoskodik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevételeinek beszedéséről;

g) elkészíti a kimenő számlákat, arról analitikus nyilvántartást vezet, figyelemmel kíséri a bevételek alakulását, a kintlévőségek behajtásáról gondoskodik;

h) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

i) gondoskodik a Forras.NET integrált ügyviteli rendszer igazgatósági szintű szakmai irányításáról;

j) végrehajtja a főkönyvi könyvelést, az egyeztetéseket, feladásokat;

k) gondoskodik a bizonylati rend és fegyelem betartásáról;

l) kötelezettségvállalási szabályzat alapján gondoskodik a kötelezettségvállalásról, utalványozásról, kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzéséről, érvényesítéséről, és teljesítések igazolásáról;

m) gondoskodik az analitika mennyiségi és értékben való nyilvántartásáról, értékcsökkenés elszámolásáról, feladások, egyeztetések végrehajtásáról, ellenőrzéséről;

n) szervezi az éves vagyonfelmérő leltározást, végrehajtja az engedélyezett és végrehajtott selejtezés következtében nyilvántartás módosításokat;

o) nyilvántartja a szigorú számadású nyomtatványokat;

p) elemzéseket, kimutatásokat készít belső használatra, a felügyeleti szerv és az ellenőrző szervek részére, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalához jogosult szervek számára;

q) végzi a kiemelt projektekkel kapcsolatos számviteli feladatokat.

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap