Polgári védelmi felügyelő

A katasztrófavédelmi kirendeltség a polgári védelmi felügyelő útján:

a) irányítja, felügyeli és végzi a kirendeltség illetékességi területén belül végzett polgári védelmi tevékenységet, és felügyeli a járási szervek szakterülethez tartozó béke időszaki és különleges jogrend időszaki feladatokra vonatkozó terveit, felülvizsgálja, települések, üzemek által készített terveket;

b) közreműködik a katasztrófavédelem feladatkörébe tartozó védelmi igazgatással kapcsolatos előkészítési, tervezési és szervezési feladatok tervezésében, szervezésében, segíti a Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesének munkáját;

c) szervezi és végzi a Helyi Védelmi Bizottságok operatív munkaszervének a megalakítását, felkészítését, működési feltételeinek megteremtését;

d) végzi az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakításával, felkészítésével és alkalmazásával kapcsolatos kirendeltségi szintű szakmai tevékenységet, végzi a kapcsolódó okmányok, adatbázisok létrehozását karbantartását;

e) szervezi és végzi a kirendeltség polgári védelmi tervezési, szervezési, felkészítési és ellenőrzési tevékenységét, szakmailag felügyeli és segíti a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, katasztrófavédelmi őrsök tevékenységét;

f) kezdeményezi és szakmailag irányítja a települések, üzemek által szervezett gyakorlatokat, illetőleg kirendeltségi szintű gyakorlatokat szervez;

g) közreműködik az igazgatóság vis maior pályázatokkal kapcsolatos feladatainak végzésében;

h) végzi a kirendeltség védekezési és kárfelszámolási, lakosságvédelmi, és helyreállítási tevékenységének szakmai koordinálását, a beavatkozások elemzését;

i) kapcsolatot tart a kirendeltség illetékességi területén működő civil szervezetekkel, karitatív szervekkel;

j) az általános felkészítés keretében ellátja a lakosság honvédelmi típusú polgári védelmi felkészítésének feladatait;

k) kapcsolatot tart a megyei polgári védelmi főfelügyelővel, félévente, valamint elöljárói utasítására szakterületének megfelelően beszámolót készít.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap