Műszaki Osztály

A Műszaki Osztály a gazdasági igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egység.

Feladatkörében, fenntartási szakterületen:

a) részt vesz szakterületét érintően a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alaprendeltetéséből adódó feladatainak előkészítésében, tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében;

b) a feladatainak ellátásához szükséges adatokat bekéri a kirendeltségektől;

c) tervezi és végzi az irodabútor ellátást;

d) részt vesz a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi tevékenységében;

e) előkészíti jóváhagyásra a gazdasági főigazgató-helyettesi és igazgatói hatáskörbe tartozó selejtezési javaslatokat;

f) közreműködik a kártérítési ügyek rendezésében;

g) végrehajtja a hatáskörébe tartozó beszerzéseket, a raktározással kapcsolatos feladatokat, valamint a raktári készlet és eszköznyilvántartást;

h) előírások szerint végzi az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) feltöltését.

 

Technikai szakterületen:

a) összeállítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei technikai eszközök és anyagok éves beszerzési terveit, valamint az éves közbeszerzési tervet;

b) biztosítja a beszerzésekhez és közbeszerzésekhez szükséges műszaki dokumentációkat, közreműködik az eljárás lefolytatásában;

c) végzi a közbeszerzési eljárások előkészítését;

d) végrehajtja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozó iparbiztonsági, katasztrófa- és tűzoltó technikai eszközök beszerzését, nyilvántartását, valamint selejtezését és értékesítését;

e) szervezi az erre kötelezett iparbiztonsági, katasztrófa- és tűzoltó technikai eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;

f) felügyeli és intézi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági, polgári védelmi- és tűzoltó technikai eszközeinek üzemeltetését, üzemben tartását és időszakos felülvizsgálatait;

g) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei által készenlétben tartott tűzoltó technikai eszközök és anyagok műszaki állapotának ellenőrzését;

h) végrehajtja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműállománya üzemeltetési és üzemben tartási feladatait, valamint a hatósági engedélyek, időszaki műszaki megvizsgálás feladatait, azok előkészítését és végrehajtását;

i) szabályozza a járműfenntartó rendszert, Jármű Nyilvántartási Jegyzék alapján kivonatot készít;

j) végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével és engedélyeztetésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat és feladatokat;

k) adatot szolgáltat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműveinek és a jogszabályban meghatározott igénylők díjmentes úthasználatával, valamint a túlméretes járművek úthasználati engedélyezésével kapcsolatos ügyintézéséhez;

l) adatot szolgáltat a járművek központi kötelező gépjármű felelősség-biztosítással kapcsolatos ügyintézéséhez;

m) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatait;

n) adatot szolgáltat a vonatkozó szabályozók, utasítások alapján a BM OKF békeidőszaki optikai, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséhez;

o) közreműködik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében;

p) javaslatot tesz a rendszeresítésre kötelezett termékek és anyagok rendszeresítésére és rendszerből történő kivonásra.

 

Ingatlangazdálkodási szakterületen:

a) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatában lévő ingatlanok nyilvántartását, felterjeszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére az ingatlanok bérbeadásával és egyéb hasznosításával kapcsolatos szerződéseket;

b) végzi a területi lakásgazdálkodási feladatokat;

c) előminősíti és véleményezi a munkáltatói kölcsön igényléseket, és felterjeszti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra;

d) adatot szolgáltat a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos bizottsági tevékenységhez, részt vesz az ügyintézési és adminisztrációs feladatokban;

e) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felújításait, karbantartásait, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;

f) közreműködik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által központilag lebonyolításra kerülő laktanya építési- és felújítási munkában;

g) végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet, valamint a közmű elszámolásokat;

h) részt vesz a központi és intézményi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain;

i) végzi, közreműködik és adatot szolgáltat az igazgatóságot érintő projektekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásban;

j) elkészíti az igazgatóság ingatlanjaira vonatkozó rövid és középtávú karbantartási tervet.

 

Ruházati gazdálkodási szakterületen:

a) koordinálja a ruházattal kapcsolatos valamennyi feladatot, az állomány részére naprakész információkat biztosít a ruházattal kapcsolatos valamennyi kérdésben;

b) feltölti és vezeti a ruházati nyilvántartó programot;

c) intézkedik a ruházattal kapcsolatos szabályzókban foglaltak végrehajtására;

d) végzi a ruházati ellátással kapcsolatos szükségletek felmérését;

e) végzi a szolgálati célra alkalmatlan ruházat anyagok bevonását, cseréjét, a készletfeleslegek átcsoportosítását, vagy hasznosítását, gondoskodik a raktári készletek előírásszerű tárolásáról, karbantartásáról, a leszerelők elszámoltatásáról;

f) végzi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos feladatokat, végrehajtja és koordinálja a ruházati nyilvántartó program feltöltését;

g) összeállítja a jegyzéket a személyi állomány részére járó mindenkori utánpótlási egyenruházati ellátmányról, és intézkedik annak kifizetéséről;

h) ellenőrzi az alap- és utánpótlási ellátmány összegének elszámolását;

i) évente két alkalommal ruházati szemle keretén belül ellenőrzi a személyi állomány öltözködésének színvonalát, valamint a kifizetett ruházati illetmények felhasználását és elszámolását;

j) kezdeményezi a szakterületét érintően keletkezett károk kivizsgálását és a kártérítési eljárás lefolytatását;

k) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság védő- és munkaruházatának beszerzését, az ezzel való készletgazdálkodást;

l) ismeri a rendszeresített egyenruházati termékeket, az alapanyagtól függő tárolási szabályokat, gondoskodik a tárolás megfelelő biztosításáról;

m) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére biztosított ruházati és felszerelési anyagok mennyiségi és minőségi átvételét;

n) végrehajtja a használatból bevont, használatra alkalmatlan, vagy gazdaságosan nem javítható termékek elkülönítését, és javaslatot tesz azok használatból való kivonására.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25049/osztalyvezetok/544/szabo-csaba

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap