Vármegyei Műveletirányító Ügyelet

A Műveletirányító Ügyelet a főügyeleti osztályvezető közvetlen alárendeltségében működik.

Feladatkörében:

a) az általa felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről érkezett jelzések fogadása, ezek értékelése, a szükséges további adatok bekérése és összegzése;

b) az erők, eszközök riasztásának, esetleges átcsoportosításának biztosítása, a tűzesetekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos hírforgalom, valamint egyéb szolgálati hírkapcsolat biztosítása;

c) a kapcsolattartás és szükség szerint közös intézkedések biztosítása az együttműködő szervek ügyeleteivel a rendkívüli események, illetve a tűzesetek és műszaki mentések hatékony felszámolása érdekében, továbbá segítségnyújtás és segítség igénybevétele az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján;

d) intézkedik a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység, illetve szolgálatellátás érdekében a szükséges és lehetséges szer- és létszám átcsoportosításokra;

e) a vármegyei-, valamint a tartalék szerek állapotváltozásait rögzíti a PAJZS és KAP rendszerben, felügyeli a helyi szervek készenlétben tartott szereinek állapotváltozásait;

f) a mindenkor hatályos 52-es VPN üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló intézkedés alapján rádiópróbát tart;

g) az EDR rádiórendszeren a műveletirányító ügyelet által használt, illetve a saját egységeinek a riasztási lapon meghatározott EDR csatornák figyelése;

h) minden használatban lévő műveletirányító munkaállomás egyik monitorán a Pajzs rendszert folyamatosan futtatja és megjeleníti;

i) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek értesítése és készenlétbe helyezésének elrendelése esetén az értesítési feladatok ellátása.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap