Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (kirendeltség)

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a katasztrófavédelmi kirendeltség integrált hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége.

Feladatkörében:

a) gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szakhatósági jogköröket;

b) gyakorolja a jogszabályban meghatározott első fokú hatósági jogköröket;

c) végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;

d) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;

e) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

f) a szakterület vonatkozásában ellenőrzéseket végez;

g) végzi és döntésre előkészíti a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi jogköréből a bírsággal kapcsolatos feladatokat.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap