Tűzoltósági felügyelő

A katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzoltósági felügyelő útján:

a) végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;

b) ellátja a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;

c) meghatározza, szakmailag irányítja, ellenőrzi a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységét;

d) kapcsolatot tart a megyei tűzoltósági főfelügyelővel, félévente, valamint elöljárói utasításra szakterületének megfelelően beszámolót készít;

e) koordinálja a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot;

f) tervezi és szervezi a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítóinak továbbképzését, irányelveket készít elő a tűzoltásban és műszaki mentésben részt vevő állomány éves felkészítési tervéhez;

g) szervezi a tűzoltósport és szakmai versenyeket, szakmai vetélkedőket;

h) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat;

i) részt vesz a tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek, a Helyi Védelmi Bizottságok és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;

j) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

k) közreműködik a szakterületét érintő szakmai oktatásokban, vizsgáztatások lefolytatásában;

l) indokolt esetben kezdeményezi a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;

m) közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezeteit;

n) vizsgálja és értékeli a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok szolgálatszervezési helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;

o) részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében, végrehajtja a gyakorlatok szemlézését, a gyakorlaton résztvevők értékelését;

p) értékeli a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek katasztrófavédelmi operatív tevékenységét, annak színvonalát, hatékonyságát, költségeit;

q) közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;

r) szervezi és végzi a katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági tervezési, szervezési, felkészítési és ellenőrzési tevékenységét, szakmailag felügyeli és segíti a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, katasztrófavédelmi őrsök tevékenységét.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap