Informatikai Osztály

Az Informatikai Osztály a gazdasági igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működő szervezeti egység.

Feladatkörében:

a) szervezi, illetve végrehajtja a távközlési és informatikai szakterülettel összefüggő képzéseket és továbbképzéseket;

b) nyilvántartást vezet a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai és távközlési rendszereiről, azokat folyamatosan aktualizálja;

c) szakterületét érintő kérdésekben közreműködik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál végrehajtott közbeszerzési eljárások előkészítésében és végrehajtásában;

d) saját szakterületet érintően tervezi az éves beszerzéseket, elkészíti a szükségleti terveket;

e) szakterületére vonatkozóan összeállítja és jóváhagyásra előterjeszti az éves beszerzési tervet, adatokat szolgáltat a Nógrád vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves központosított közbeszerzési tervének összeállításához, jogszabályi változás esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását;

f) adatot szolgáltat a szakterülete vonatkozásában az éves statisztikai összegzés elkészítéséhez, a törvényi szabályozásnak és határidőknek megfelelően;

g) tervezi és szervezi a katasztrófavédelmi gyakorlatok híradó biztosítását;

h) irányítja és ellenőrzi az informatikai eszközök, készletek tárolását, karbantartását, műszaki kiszolgálását, szakmai segítséget nyújt a szakanyagok nyilvántartásához, szakmailag dönt a szakanyag selejtezési javaslatokról;

i) a gazdasági igazgatóhelyettes erre vonatkozó utasítása alapján közreműködik az informatikai szakterületet érintő egyes projektek, beruházások megvalósításában;

j) a feladatainak ellátásához szükséges adatokat bekéri a katasztrófavédelmi kirendeltségektől;

k) végzi az igazgatóságnak, mint távfelügyeleti szolgáltatónak a tűz- és hibajelzések fogadásához szükséges eszközök üzemeltetésével kapcsolatos feladatait, karbantartja az egyéni ügyfelek adatait a tűzátjelzést fogadó szervereken.

 

Távközlési szakterületen:

a) ellátja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a helyi szervei frekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítását;

b) gondoskodik a katasztrófavédelmi célú információs rendszerek üzemeltetéséről és felügyeletéről;

c) a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési területén felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-es virtuális magánhálózatban (VPN) lévő szervezetek felhasználási jogosultságait, végrehajtja a reá háruló feladatokat;

d) üzemelteti a telefonhálózatot, ajánlásokat és szabályozókat készít a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a helyi szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (IKT) szolgáltatásokra;

e) havonta ellenőrzi a vezetékes és a szolgálati mobil telefonszámlákat, meghatározza az elöljáró utasítása alapján az éves, havi telefon felhasználási keretet;

f) vezeti a szolgálati mobiltelefonok nyilvántartását, intézkedik az igazgató által történt engedélyeztetésről, figyelemmel kíséri az intézkedésekben meghatározott feladatok betartását;

g) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek IKT beszerzési eljárásait;

h) ellátja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rejtjelszolgálati eljárásait;

i) tervezi, szervezi és végzi a légi, valamint katasztrófariasztásához szükséges riasztó eszközök működésének biztosítását, technikai felügyeletét és fejlesztését;

j) nyilvántartja a KEAR rendszerben a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési területén lévő lakossági, légi és katasztrófavédelmi riasztási eszközeinek adatait;

k) ellátja a pilótanélküli légi járművekkel kapcsolatos a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra vonatkozó feladatokat;

l) részt vesz a távközlési szakterület fejlesztéseiben;

m) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetékes és vezeték nélküli távközlési és lakossági riasztási rendszereinek műszaki részét érintő feladatokat.

 

Informatikai rendszerfelügyeleti szakterületen:

a) biztosítja az informatikai rendszerek üzemeltetését, a hardver és szoftver ellátást, a rendszeres vírusvédelmet, menti illetve archiválja a központi kiszolgálókon lévő adatokat, végzi a rendszergazdai feladatokat;

b) végzi a hálózatok és számítástechnikai eszközök karbantartását, ellenőrzését, szükség esetén gondoskodik a javításukról;

c) biztosítja a Katasztrófavédelem Országos Informatikai Rendszerének (KOIR) megyei felügyeletét és rendelkezésre állását;

d) gondoskodik a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai szolgáltatásai felügyeletéről, üzemeltetéséről és igény szerinti továbbfejlesztéséről;

e) folyamatosan biztosítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztály feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (IT) szolgáltatásokat, valamint a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Operatív Munkaszervének működési helyén lévő informatikai eszközök karbantartását, fejlesztését;

f) felügyeli és koordinálja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;

g) biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai rendszerek elérhetőségét;

h) biztosítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;

i) gondoskodik a jogtiszta szoftver környezet rendelkezésre állásáról;

j) végzi a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (NTG) kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;

k) végzi a központi IT szolgáltatások jogosultság függő elérésének biztosítását, biztosítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai hálózata üzemeltetéséhez és menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;

l) szakterületi igényeknek megfelelően rendszerfejlesztési, adatbázis tervezési és IT rendszerintegrátori feladatokat lát el;

m) gondoskodik a MARATHON TERRA rendszer igazgatósági szintű üzemeltetéséről;

n) biztosítja a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;

o) segítséget nyújt a személyi állománynak számítógépek mindennapos használata során felmerülő problémák megoldásában, szervezi, és tevékenyen részt vesz az állomány informatikai képzésében;

p) végzi az elektronikus ügyviteli rendszer igazgatósági szintű üzemeltetését.

 

Térinformatikai szakterületen:

a) javaslatot tesz a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztésére, biztosítja annak működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;

b) szükség esetén térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez, térképeket állít elő, térinformatikai támogatást nyújt szervezési, veszélyhelyzet- kezelési és hatósági feladatok ellátásához;

c) a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, továbbá térinformatikai támogatást nyújt a helyi jogállású szervek részére szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;

d) javaslatot készít és felterjeszti a térinformatikai szakterület működését érintő szabályozók vonatkozásában;

e) működteti a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított térinformatikai eszközöket, gondoskodik a központilag biztosított digitális térképek letöltéséről, valamint a szakterületi igények és rendelkezésre álló adatok alapján a térképek publikálásáról.

 

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25049/osztalyvezetok/546/jakubovics-zoltan

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap