Iparbiztonsági felügyelő

A katasztrófavédelmi kirendeltség az iparbiztonsági felügyelő útján:

a) ellátja a katasztrófavédelmi kirendeltség folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, az észlelt hiányosságokat az elhárításukra irányuló javaslataival együtt jelenti az elöljárónak;

b) közreműködik a létfontosságú rendszerek és létesítmények vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatok végzésében;

c) ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető elektromos felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos, kirendeltségre háruló feladatokat;

d) kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi kirendeltség területén a kritikus infrastruktúra tulajdonosával, üzemeltetőjével, a kiemelt informatikai és távközlési szolgáltatókkal, valamint a nemzeti hálózatbiztonsági feladatokat ellátó szervezetekkel;

e) közreműködik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények és küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedélyezési és a biztonsági jelentések, elemzések és súlyos káresemény elhárítási tervek elfogadásával, időszakos felülvizsgálatával, gyakorlatával kapcsolatos feladatokban;

f) közreműködik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatokban;

g) folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt helyi hatáskörű szervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;

h) folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel, illetve az érintett szakmai társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel;

i) szervezi és végzi a kirendeltség iparbiztonsági tervezési, szervezési, felkészítési és ellenőrzési tevékenységét, szakmailag felügyeli és segíti a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, katasztrófavédelmi őrsökk tevékenységét;

j) kapcsolatot tart a megyei iparbiztonsági főfelügyelővel, félévente, valamint elöljárói utasítására szakterületének megfelelően beszámolót készít;

k) gyakorolja a jogszabályban meghatározott elsőfokú veszélyes áru szállítással kapcsolatos hatósági, valamint a létfontosságú rendszerek és rendszerelem kijelölésével kapcsolatos szakhatósági jogköröket.

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap