Katasztrófavédelmi Mobil Labor aloldal fejlécképe

Katasztrófavédelmi Mobil Labor

A vármegyei iparbiztonsági főfelügyelő irányítása alatt működő Katasztrófavédelmi Mobil Labor (a továbbiakban: KML) alaprendeltetése a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti és civilizációs katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében a felsorolt feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában.

A KML az iparbiztonsági főfelügyelő közvetlen alárendeltségében, szakmai irányításával látja el feladatát. Ennek körében feladatai:

a) a veszélyes anyagok jelenlétével, kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, természeti civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák esetén a beavatkozói állomány, a lakosság és az anyagi javak védelmének érdekében a b)- h) pontokban felsorolt feladatok ellátása, illetve közreműködés azok végrehajtásában;

b) a veszélyeztetett terület felderítése;

c) a beavatkozói állomány, a lakosság, valamint az anyagi javak veszélyeztetettségének felmérése és a változások figyelemmel kísérése, a veszélyeztetésről szóló adatok, információk gyűjtése és továbbítása;

d) alaprendeltetésből fakadóan – a kárhely-parancsnok döntéseinek előkészítéséhez – javaslattétel a beavatkozás biztonságának, hatékonyságának elősegítése érdekében;

e) a lakosság gyors helyszíni riasztásának elősegítése, illetve szükség esetén közreműködés a feladat végrehajtásában;

f) a mentesítési (fertőtlenítési) feladatok tervezése, megszervezése, illetve közreműködés annak végrehajtásában;

g) veszélyes anyagok kiszabadulásával, környezetbe kerülésével járó balesetek, katasztrófák esetén, valamint vegyi-, sugár- és biológiai anyagokkal szennyezett területen történő munkavégzés során együttműködés a tűzoltóságokkal és az egyéb beavatkozó szervekkel, szükség esetén a területileg illetékes műszaki-mentő bázis állományával;

h) a mért adatok alapján javaslat tétele a lakosságvédelmi intézkedések bevezetésére a kárhely parancsnok és/vagy a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya (pl. Operatív Törzs) részére;

i) szakmai segítségnyújtás a társ- és együttműködő szervezetek részére;

j) veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID) szállításával kapcsolatos ellenőrzés végrehajtása;

k) veszélyes áru közúti (ADR), vasúti (RID) szállításával kapcsolatos balesetek és rendkívüli események kivizsgálása;

l) a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint a küszöbérték alatti üzemek időszakos hatósági ellenőrzéseinek végzése;

m) a felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek belső védelmi terv gyakorlatainak helyszíni ellenőrzése és minősítése;

n) küszöbérték alatti üzemek súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatainak helyszíni ellenőrzése és minősítése;

o) a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, valamint küszöbérték alatti üzemekben bekövetkező balesetek, üzemzavarok körülményeinek kivizsgálása;

p) közreműködés a veszélyeztetettség felmérésében és adatszolgáltatásban az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a polgármesterek és a védelmi bizottságok számára;

q) kapcsolattartás és együttműködés a létesítményi tűzoltóságokkal, a kárterületen a tűzoltás- vagy mentésvezető irányításának megfelelő feladatvégzés;

r) kapcsolattartás és együttműködés más, veszélyhelyzeti felderítéssel, kárelhárítással, környezetvédelemmel foglalkozó szervezetekkel.

 

Az Igazgatóság a KML szolgálat folyamatos biztosítása érdekében a hivatali munkaidőn kívüli időszakban készenléti szolgálatot működtet.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap