Az igazgatóság aloldal fejlécképe

Az igazgatóság

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – mint országos illetékességű központi katasztrófavédelmi szerv - területi szerve, amely Nógrád vármegye közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel működik.

Megnevezésének rövidítése: Nógrád VMKI

Székhelye: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.

A Belügyminisztérium fejezethez, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság középirányító költségvetési szervhez tartozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

Irányító szerve a Belügyminisztérium, középirányító szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben részére meghatározott feladatokat, irányítja az alárendeltségébe tartozó katasztrófavédelmi kirendeltségeket, hivatásos tűzoltó-parancsnokságokat és katasztrófavédelmi őrsöket.

 

Alapvető feladata:

Katasztrófaveszély, valamint veszélyhelyzet esetén az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások megelőzése, elhárítása, következményeinek csökkentése, felszámolása, a mentés végrehajtása, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtése érdekében kifejtett területi szintű tervező, szervező, ellenőrző, irányító és végrehajtó tevékenységek koordinálása.

Kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat a vármegye lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme.

 

Rendeltetésének betöltése érdekében:

  • Iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi és hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.
  • Irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a helyi tűzvédelmi rendszert, helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben.
  • Beruházás-szervezést  és ingatlangazdálkodást végez.
  • Modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő, mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket működtet.
  • Ellenőrzi az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.
  • Irányítja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezeteket.
  • Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal.
  • Kapcsolatot tart civil és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, köznevelési intézményekkel, a helyi és országos médiával.

 

Az alárendeltségébe tartozó helyi szervek:

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/25054/katasztrofavedelmi-kirendeltsegek

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/33436/hivatasos-tuzolto-parancsnoksag

https://nograd.katasztrofavedelem.hu/33438/katasztrofavedelmi-ors

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap