Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.

 

Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2024-01-02
2024. évi költségvetés

Közzétéve: 2023-03-17
2023. évi költségvetés

Közzétéve: 2021-12-28
Elemi költségvetés 2022

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2023-04-24
2022. évi beszámoló

Közzétéve: 2022-04-11
2021. évi beszámoló

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2023-12-20
2023. III. negyedév

Közzétéve: 2023-12-20
2023. II. negyedév

Közzétéve: 2023-12-20
2023. I. negyedév

Közzétéve: 2023-04-24
2022. IV. negyedév

Közzétéve: 2022-11-25
2022. III. negyedév

Közzétéve: 2022-08-08
2022. II. negyedév

Közzétéve: 2022-08-08
2022. I. negyedév

Közzétéve: 2022-04-11
2021. IV. negyedév


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2023-05-08
Foglalkoztatási adatok 2021. IV. negyedév
2022-12-02
Foglalkoztatási adatok 2021. III. negyedév
2022-12-02
Foglalkoztatási adatok 2021. II. negyedév
2022-12-02
Foglalkoztatási adatok 2021. I. negyedév
2022-12-02
Foglalkoztatási adatok 2020. IV. negyedév
2021-04-22
Foglalkoztatási adatok 2020. III. negyedév
2021-04-22
Foglalkoztatási adatok 2020. II. negyedév
2021-04-22
Foglalkoztatási adatok 2020. I. negyedév
2020-05-06
Foglalkoztatási adatok 2019 IV. negyedév
2020-05-06
Foglalkoztatási adatok 2019 III. negyedév
2020-05-06
Foglalkoztatási adatok 2019 II. negyedév
2020-05-06
Foglalkoztatási adatok 2019 I. negyedév
2020-01-06
Foglalkoztatási adatok 2018 I. negyedév
2020-01-06
Foglalkoztatási adatok 2018 IV. negyedév
2020-01-06
Foglalkoztatási adatok 2018 III. negyedév
2020-01-06
Foglalkoztatási adatok 2018 II. negyedév
2018-05-29
Foglalkoztatási adatok 2017 IV. negyedév
2018-03-07
Foglalkoztatási adatok 2017 III. negyedév
2018-03-07
Foglalkoztatási adatok 2017 I. negyedév
2018-03-07
Foglalkoztatási adatok 2017 II. negyedév
2017-09-14
Foglalkoztatási adatok 2016 IV. negyedév
2017-06-23
Foglalkoztatási adatok 2016 I. negyedév
2017-06-23
Foglalkoztatási adatok 2016 II. negyedév
2017-06-23
Foglalkoztatási adatok 2016 III. negyedév
2016-09-11
Foglalkoztatási adatok 2015 IV. negyedév
2016-05-27
Foglalkoztatási adatok 2015.09.30
2015-11-23
Foglalkoztatási adatok 2015.06.30
2015-07-31
Foglalkoztatási adatok 2015.03.31
2015-04-28
Foglalkoztatási adatok 2014.12.31
2015-01-29
Foglalkoztatási adatok 2014.09.30
2014-10-08
Foglalkoztatási adatok 20014.06.30
2014-09-04
Foglalkoztatási adatok
2014-09-03
Foglalkoztatási adatok 2013.09.30
2014-09-03
Foglalkoztatási adatok 2013.06.30
2014-09-02
Foglalkoztatási adatok 2013..12.31
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Működési és fejlesztési támogatás nem történt.

 

 

A közzététel a 2022. november 28-át követően nyújtott támogatások vonatkozásában az Infotv. 37/C. § rendelkezésének figyelembe vételével a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

 

A közzététel a 2022. november 28-át követően kötött szerződések vonatkozásában az Infotv. 37/C. § rendelkezésének figyelembe vételével a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Közzétéve: 2023-03-17
Szerződések 2022.01.01-2022.11.30..

Közzétéve: 2022-11-25
Szerződések 2022.01.01-2022.09.30.

Közzétéve: 2022-07-01
Szerződések 2022.01.01-2022.06.30.

Közzétéve: 2022-05-18
Szerződések 2022.01.01-2022.04.30.

Közzétéve: 2022-03-28
Szerződések 2021.01.01-2021.12.31

Koncessziók

A koncessziókról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést. Az igazgatóság tekintetében jelenleg nincs releváns adat.

 

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

 

Az igazgatóság tekintetében nincs releváns adat.

 

A közzététel a 2022. november 28-át követően történt kifizetések vonatkozásában az Infotv. 37/C. § rendelkezésének figyelembe vételével a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

 

Az igazgatóság tekintetében nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

 

Közzétéve: 2024-04-19
Közbeszerzési terv 2024

Közzétéve: 2023-03-17
Közbeszerzési terv 2023

Közzétéve: 2022-05-12
Közbeszerzési terv 2022 (módosított)

Közzétéve: 2022-03-17
Közbeszerzési terv 2022

Közzétéve: 2022-05-23
Megkötött szerződések keresése


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap