Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Jelenleg nincs ilyen adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Jelenleg nincs ilyen adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Működési statisztika

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2021-01-21
Elemi költségvetés 2021 I.

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2020-04-21
2019. évi beszámoló

Közzétéve: 2019-07-30
2018. évi beszámoló

Frissítve: 2018-03-13
2017. évi beszámoló

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2021-01-25
2020. III. negyedév

Közzétéve: 2021-01-25
2020. II. negyedév

Közzétéve: 2020-05-06
2020. I. negyedév


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Működési és fejlesztési támogatás nem történt.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

A koncessziókról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készítettemlékeztetők, pályázat eredménye)

Közzétéve: 2021-01-26
koncessziók 2020. IV. negyedév

Közzétéve: 2020-10-26
koncessziók 2020. III. negyedév

Közzétéve: 2020-07-13
koncessziók 2020. II. negyedév

Közzétéve: 2020-05-21
koncessziók 2020. I. negyedév

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2020-03-24
Közbeszerzési terv 2020

Frissítve: 2019-06-21
Közbeszerzési terv 2019 módosítás

Frissítve: 2019-04-02
Közbeszerzési terv 2019