Üzemazonosítási adatszolgáltatás

Üzemazonosításra vonatkozó kérelem:

Az üzemazonosítás elsődleges célja, hogy a hatóság megállapítsa, a vizsgált telephely Kat.

IV. fejezet hatálya alá tartozását. Az eljárás során a Kat. IV. fejezet hatálya alá tartozó telephelyet a hatóság besorolja a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, vagy a küszöbérték alatti üzemek közé.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem azonosítását az üzemeltető által benyújtott kérelem és mellékletei, az esetlegesen kért kiegészítő tájékoztatás és a helyszíni szemle alapján hajtja végre a hatóság. Az eljárás indulhat az üzemeltető kérelmére, vagy hivatalból a hatóság által a vizsgált telephelyen lefolytatott hatósági ellenőrzést követően.

Az üzemazonosítás részletes szabályait a 219/2011. (X. 20.) Korm rendelet. melléklete tartalmazza.

Üzemeltető a veszélyes tevékenység azonosítására (üzemazonosításra) vonatkozó kérelmét a hatóság területi szervéhez nyújtja be.

Üzemazonosítási adatlapot itt tudja letölteni!
 

A fenti adatlapot az alábbi elérhetőségekre kell megküldeni:

email: abtenq.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh vagy abtenq.htlryrg@xngirq.tbi.uh  

Fax: +36-32/521- 041

 

Üzemeltető kérelme legalább az alábbiakat tartalmazza:

1. a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem/küszöbérték alatti üzem nevét és címét, amelyre a kérelem irányul, és

2. a kérelmet előterjesztő, képviseletre jogosult nevét, aláírását.

 

A kérelem mellékleteként üzemeltető az alábbiakat nyújtja be:

1. a 219/2011. (X. 20.) Korm rendelet 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat,

2. az ügyben eljáró meghatalmazott személy részére szóló meghatalmazást,

3. a képviseleti jogosultság igazolására alkalmas iratot, és

4. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését hitelt érdemlően bizonyító iratot.

 

A 219/2011. (X. 20.) Korm rendelet 2. melléklete szerinti adatlapokhoz az üzemeltetőnek mellékelnie kell méretarányos, aránymértékkel/méretskálával ellátott térképet az üzem környezetéről, és helyszínrajzot az üzemről, ahol meg kell jelölni a veszélyes anyagok elhelyezkedését és mennyiségét, valamint a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményeket a rendeltetésük megadásával.

A veszélyes tevékenység azonosítására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a BM rendelet 1. mellékletében található táblázat 10. sora szerint 100.000 Ft, melyet csak a kérelemre indult eljárásokban kell az üzemeltetőnek megfizetnie.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap