Tűzeseti hatósági bizonyítvány

A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgál, és az ügyfél kérelmére a hatóság adja ki (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény - továbbiakban: Ákr. - 95. §). A tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó szabályokat a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

A tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a tűzeset helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség adja ki. Az ügyfél kérelmének tartalmaznia kell a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot, felhasználási célt, amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei:

  • ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcíme vagy székhelye;
  • az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
  • az ügyfélnek vagy képviselőjének az elektronikus levélcíme, a telefonos elérhetősége;
  • tűz keletkezési helye, ideje;
  • a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

  • kiadása jogszabályba ütközik,
  • az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
  • a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján egyértelműen nem állapítható meg.

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap