RID szállítás bejelentése

 

Vasúti veszélyes áru (RID) szállítás bejelentési kötelezettsége:

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23) Korm. rendelet,  a vasúti társaságok, illetve a vasúti szállítást vagy fuvarozást végző vállalkozások részére előírja, hogy a vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását köteles  az árutovábbítás megkezdése előtt a katasztrófavédelmi hatósághoz bejelenteni magyar, angol, német vagy francia nyelven írásban, szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon, a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába történő közvetlen, számítógépes rendszerből indított automatikus adatfeltöltéssel, vagy a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszeren keresztül.

Az írásban, szkennelt másolatban e-mailen, telefaxon történő bejelentést belföldi rakodás esetében a berakás, külföldi rakodás esetében a határátlépés helye szerint illetékes katasztrófavédelmi hatóság területi szervének (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ügyelete felé kell megtenni.

A bejelentés módja:

A bejelentő adatlap itt letölthető.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetősége:

Email: abtenq.htlryrg@xngirq.tbi.uh

Fax: +36-32 / 521-031

A bejelentés határideje:

  • Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentésnek a katasztrófavédelmi hatósághoz a továbbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell beérkeznie, vagy a VPSZ által működtetett vasúti pályakapacitás-elosztó informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie. Külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a bejelentést legkésőbb a vonatnak az üzemváltó állomás elhagyását megelőző egy órával korábban kell megtenni. Magyarország területén – a nem határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével – a továbbító vasúti társaságot váltó és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a bejelentést a tényleges váltás időpontjáig kell megtenni. Rendszeres szállítás esetében a veszélyes áru vasúti továbbítását végző vasúti társaság egy hónapos időintervallumra is megteheti a bejelentését a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanap 12 óráig.
  • A bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg.
  • A vasúti társaság köteles a már bejelentett, de meghiúsult vagy módosított árutovábbítást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon a vonat indulásáig, de legkésőbb az információ tudomására jutását követően haladéktalanul jelezni.

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

Veszélyes áru vasúti szállítása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, a nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz, valamint az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására.

Bejelentés elmulasztása esetén:

A fent leírt bejelentési kötelezettség esetén a katasztrófavédelmi hatóság bírság kiszabásával élhet a következő esetekben:

- Bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy

- tartalmi követelményeinek, időkorlátjának,

- a bejelentés módosításának, a meghiúsult szállítás

bejelentésének be nem tartása.

A fenti mulasztások esetén a kiszabható bírság összege 100.000,-Ft.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap