Robbantási tevékenység bejelentése

A robbantási tevékenység bejelentése a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. §-a, és 3. melléklete szerint

Dokumentum letöltése.

 

BEJELENTÉS

 1. A bejelentést tevő 

 1.1. neve:

 1.2. címe (székhelye, 1.3. telephelye):

1.4. elérhetősége:

2.1. A robbantással érintett építmény elnevezése:
2.2. A robbantással érintett építmény helye:
2.3. A robbantással érintett építmény közművei kiszakaszolásának megoldásai:
3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése:

 4. A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendő létesítmények, és azok megóvását szolgáló   intézkedések leírása

 

5.A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése:
 6. A robbantás ideje:                     év        hónap  nap                 óra                  perc

7.1.Robbantásért felelős személy neve:

7.2.Születési helye, ideje:

7.3.Anyja neve:

7.4.Állandó lakóhelye:

7.5.Telefonszáma:

8.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Benyújtás dátuma:                                                       

                                                                                                       bejelentést tevő aláírása

 9. Az egyedi azonosításnak a következőkből kell állnia:

9.1. Az azonosítás olvasható része a következőket tartalmazza: a) a gyártó nevét;

b) alfanumerikus kódot, amely a következőket tartalmazza:

ba) Magyarországot azonosító két betűt „HU” jelzéssel;

bb) a bányafelügyelet által meghatározott, a 121/2016. (VI.7.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése szerinti 3 számjegyből álló kódot, amely azonosítja a gyártási hely nevét; bc) az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló jogszabály szerinti egyedi termékkódot és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete szerint a küldeménydarabokon feltüntetendő információkat (jelöléseket és bárcákat).

9.2. Egy elektronikusan olvasható azonosítást vonalkód és/vagy mátrix kód formátumban, amely közvetlenül kapcsolódik az alfanumerikus azonosító kódhoz.

9.3. Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt a 9.1. pont b) alpontjában, valamint a 2. pontban meghatározott információ nem tüntethető fel, illetve amelyek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető, az előírt azonosítást a legkisebb csomagolóegységeken kell feltüntetni, amely csomagolóegység a szállítás vagy a belföldi átadás során nem bontható meg.

9.4. Az egyes legkisebb csomagolóegységeket pecséttel kell lezárni.

9.5. Azokat az alapgyutacsokat vagy erősítőtölteteket, amelyek a 9.3. pontban foglalt kivételhez tartoznak, maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy a 9.1. pont b) alpontja szerinti információ tisztán olvasható legyen. Az egyes legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban található alapgyutacsok és erősítőtöltetek számát.

9.6. A 9.3. pontban meghatározott mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását a tekercsen vagy az orsón, illetve adott esetben a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni.

 

A fenti bejelentést a ………………………………………………. Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről tudomásul vettem.

 

Időpont:

 

Iktatási szám:                                                                      P.H.                  

 

 

___________________________                                                                                                                                             aláírás

 

Megjegyzés: nem kell bejelenteni a mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást.

 

Figyelem, ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni a katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap