A Hivatalos Értesítőben megjelent egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközök

1/2012. (II. 16.) BM OKF utasítás a közigazgatási vezetők, a polgári védelmi szervezetek, a köznevelésben és a felsőoktatásban résztvevők, valamint a pedagógusok katasztrófavédelmi felkészítésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

11/2012.(X.1.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek állományának katasztrófavédelmi képzési programjáról

3/2013. (VI.3.) BM OKF utasítás a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról

7/2013. (XI.22.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság minőségirányítási rendszeréről és a területi szervek minőségirányítási rendszereire vonatkozó általános szabályokról

6/2014. (III.7.) BM OKF utasítás a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének adatszolgáltatási rendjéről

8/2014. (III.21.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzésének rendjéről

12/2014. (VII.18.) BM OKF utasítás a polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség véleményezése során irányadó szempontokról

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatáról

3/2015. (VI. 8.) BM OKF utasítás mellékletei

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről

8/2015. (XII.30.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazható szolgálati időrendszerekről és munkarendről

6/2016. (VI.24.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról (az utasítás mellékletei a kapcsolódó dokumentumok között)

7/2016. (VII.5.) BM OKF utasítás a kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról

2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás a tűzoltó védősisakok jelöléséről

5/2018 (V.25.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Normaalkotási Szabályzatáról

6/2018. (VI. 12.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek megalakításával, riasztásával, valamint katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén történő alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

7/2018. (VIII. 23.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi feladatairól

2/2019. (III.29.) BM OKF utasítás az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységéről

3/2020. (VI.19.) BM OKF utasítás a tűzoltó alaptanfolyam oktatásszervezési és tűzoltási szakterületi feladatairól

1/2021. (I.21.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományának alkalmasságvizsgálatáról

3/2021. (III.19.) BM OKF utasítás a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok hivatásos tűzoltóvá válásának elősegítése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokról

6/2021. (IX.17.) BM OKF utasítás a Nemzeti Minősítési Rendszerről

1/2022. (I.27.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv adatvédelmi, adatbiztonsági és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzatáról

2/2022. (III.17.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek 2022. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

3/2022. (X.13.) BM OKF utasítás a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4/2022. (XI.9.) BM OKF utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap