Biztonsági összekötő személyek

Biztonsági összekötő személy kijelölése

A 2012. évi CLXVI. törvény (Lrtv.) 6. § (14) bekezdése alapján „az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője gondoskodik a biztonsági összekötő személy megbízásáról, foglalkoztatásáról, és folyamatosan biztosítja a biztonsági összekötő személy tevékenységéhez szükséges feltételeket". Az Lrtv. végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) kormányrendelet (Lrtv. Vhr.), valamint az adott ágazatra vonatkozó ágazati kormányrendelet együttesen szabályozza a biztonsági összekötő személy foglalkoztatásának feltételeit és képesítési követelményeit.

Az Lrtv. Vhr. a katasztrófavédelem központi szervét (BM OKF) jelölte ki az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos nyilvántartás adatainak kezelésére.

A biztonsági összekötő és az üzemeltető által elektronikusan aláírt, kitöltött adatlapot, a BM OKF részére elektronikus úton küldi meg, amelyre 2 lehetősége van:

  1. hivatali kapun, amelynek elérhetőségre: BMOKF (KRID: 723206798) vagy,
  2. e-Papíron, ahol BM OKF részére beküldendő biztonsági összekötő adatközlő lap megküldésénél a Témacsoport megnevezésénél a „Kritikus Infrastruktúra Védelmet”, az Ügytípus megnevezésénél a „Biztonsági összekötő személy bejelentését” kell kiválasztani.

Figyelemmel a módosított jogszabályokra, nem lehetséges postai úton érkező küldeményeket elfogadni. Az elektronikus beküldés esetén az üzemeltetőnek törekednie kell, hogy a beküldött dokumentumok PDF fájlformátumú, kereshető, számítógéppel olvasható dokumentumok legyenek, melyek megfelelnek a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló Európai Parlamenti és a Tanács 2013/37/EU Irányelvének (21) preambulum bekezdése szerinti fogalomnak.

Biztonsági összekötő adatközlő lap minta

Kitöltési útmutató Biztonsági összekötő adatközlő lap

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap