Polgári védelmi szervezetek felkészítése

A polgári védelmi felkészítés követelményeit a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet határozza meg.

A polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítésének célja a természeti, civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzésére, azok elhárítására és bekövetkezésük esetén a helyreállítás során jelentkező feladatok végrehajtására való felkészülés. Magyarország településeinek polgári védelmi szervezeteit úgy kell felkészíteni, hogy képesek legyenek az azonosított veszélyeztető hatások okozta események következményeinek kezelésére.

A polgári védelmi felkészítés lehet elméleti és gyakorlati felkészítés is. Az elméleti felkészítés során négyfajta képzést különböztetünk meg: alapképzést, szakkiképzést, továbbképzést és vezetői képzést. A gyakorlati felkészítés célja az elméletben már elsajátított ismeretek begyakorlása, a polgári védelmi szervezetek egymás közötti, valamint a mentésben részt vevő más szervekkel való együttműködésének, valamint annak gyakorlása, hogy a szervezetek tagjai a megadott időn belül tudjanak reagálni egy kialakult helyzet esetén a riasztásra.

A polgári védelmi szervezetek felkészítésének részletes szabályait jelenleg a polgári védelmi szervezetek 2021. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről szóló 2/2021. (II.19.) BM OKF főigazgatói utasítás tartalmazza.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap