Közlemény a küszöbérték alatti üzemek / veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és létfontosságú rendszerelemek üzemeltetői, valamint a veszélyes áruszállítást végzők részére

2022. február 17.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai alapján 2022. február 17-én széllökések tekintetében Nógrád megyére vonatkozóan II. fokú figyelmeztetést adott ki, mivel a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t.

A várható időjárásra való tekintettel az Igazgatóságunk felhívja a Katasztrófavédelmi törvény IV. fejezet hatálya alá tartozó és az egyéb veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek, továbbá a létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek figyelmét a széllökések által jelentett veszélyekre, amely a megszokottnál nagyobb terhelést jelenthet az üzemekben alkalmazott technológiákra és a technológiai elemekre, valamint az üzemi technológiát kiszolgáló közműhálózatra. Hasonlóan számolni kell a veszélyes áru szállítások során fellépő zavarokra, illetve a közműszolgáltatóknál és a kritikus infrastruktúrát üzemeltetőknél esetlegesen fellépő problémákra is.

Erre tekintettel kérem, a veszélyes üzemek és a létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőit, hogy a fenn említett körülmények között is:

 • fokozott figyelmet fordítsanak a veszélyes technológiák biztonságos üzemeltetésére;
 • intézkedjenek a biztonságos üzemvitel és a veszélyes technológiák folyamatos felügyeletének biztosításáról;
 • biztosítsák a technológiák közművekkel való ellátásának folyamatosságát;
 • gondoskodjanak tartalék források előkészítéséről, rendelkezésre állásáról;
 • készüljenek fel a közművek ellátásának esetleges kieséséből eredő üzemleállásokra;
 • ellenőrizzék a veszélyes technológiák biztonságos leállítása feltételeinek meglétét;
 • gondoskodjanak az üzemi és karbantartó erők és eszközök folyamatos rendelkezésre állásáról, szükség szerinti megerősítéséről, tartalék és váltó személyzet biztosításáról.

Továbbá az időszakos nagyleállások, karbantartások tervezése és kivitelezése területén az üzemeltetők:

 • fokozott odafigyeléssel végezzék az éves nagy leállítások során a teljes technológiai karbantartásokat;
 • megfelelő figyelmet fordítsanak a külső karbantartó személyzet kiválasztására, felkészítésére, ellenőrzésére, a munkaterületek átadására-átvételére;
 • fokozottan tartsák be a veszélyes technológiák leállítására, illetve újraindítására vonatkozó technológiai utasításokat;
 • kísérjék figyelemmel a katasztrófavédelem, valamint a megyei védelmi bizottságok közleményeit, biztosítsák az üzemi kapcsolattartók folyamatos elérhetőségét.

A veszélyes áru szállítások kapcsán a fent említett körülményekre tekintettel fokozott figyelmet fordítsanak:

 • A veszélyes áruk szállításában érintettek intézkedjenek a szállításra vonatkozó szabályok fokozott betartására;     
 • a szélsőséges időjárási körülmények megszűnéséig terjedő időszakban, a veszélyes áruk szállításának megfelelő ütemezésére (esetleg elhalasztás, korlátozás);   
 • a gazdasági szervezetek legyenek különös tekintettel- a szivárgások megelőzése érdekében- a töltési fok betartására;   
 • Lehetőség szerint készüljön fel az esetleges műszaki meghibásodások elhárítására (javasolt például: tartalék alkatrészek beszerzése, mentesítő- vagy szervizjármű lebiztosítása, stb.);
 • a szállítmányozó vállalkozások a járműszemélyzet részére biztosítsanak védőitalt, valamint a szállítójárművek személyzete legyen figyelemmel a kötelező pihenőidő következetes betartására, esetleg a vállalkozások biztosítsanak váltó gépjárművezetőt egy-egy nagyobb távolságra történő szállítás során, stb.

Kapcsolódó dokumentumok:

Közlemény (2022.02.17.)