Mindent az avarégetésről!

2018. október 25.

Az ősz és a hűvös idő beálltával egyidejűleg a legtöbb lombhullató növény megválik levélkoronájától, és sajnos még mindig sokan vannak olyanok, akik a komposztálás helyett az égetést választják a lehullott falevelek megsemmisítésére. Sokan nem tudják azonban, hogy a belterületi ingatlanokon keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS – pontosabban kizárólag az adott település önkormányzati rendeletében kijelölt időszakban és módon lehet.

Javában zajlanak az őszi kerti munkák, amelynek egyik része az elszáradt és lehulló növényi részek eltávolítása. A szabadtéri tüzek megelőzése és nem utolsó sorban egy esetlegesen kiszabott komoly összegű bírság megelőzésének érdekében nagyon fontos néhány szabály ismerete. A 2015 márciusában hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat minden magyar állampolgár, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami vállalat és civil szereplő számára jelentős változásokat hozott. Az egyik, és jelenleg legaktuálisabb szabály, hogy a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS. Ettől eltérően rendelkezhetnek az adott település önkormányzati rendeletében, amelyben pontosan meghatározzák az égetést engedélyező időszakot, esetleg napot vagy hetet, illetve azon belül esetenként további pontos időintervallumot. Az önkormányzati rendelet pontos tartalmát mindenki a saját településének vonatkozásában szükséges, hogy megismerje, majd ennek tudatában lehetséges tovább cselekedni. Sajnos máig sokan a kerti hulladékoktól és avartól való „megszabadulás” céljára az égetést választják, mit sem törődve annak egészség- és környezetkárosító hatásával, illetve egy nagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezésének lehetőségével. Alternatívaként legcélszerűbb égetés helyett a komposztálás, amely a környezetvédelem szempontjából is jó megoldást jelenthet. Az ősszel keletkező avar, fűnyesedék és gallyak égése ugyanis komoly légszennyezést okoz, a komposztálásból adódó természetes lebomlás azonban értékes humusszá alakítja át azokat, emellett tavasszal beásva a földnek, majd a termésnek is jót tesz.

Kérjük, hogy csak abban az esetben válasszák a kerti égetés lehetőségét, miután megbizonyosodtak arról, hogy az adott település vonatkozásában mit ír elő az adott önkormányzati rendelet a kerti hulladék égetésével kapcsolatban. Amennyiben a település nem rendelkezik erre vonatkozó rendelettel, úgy az égetés TILOS.  Ha azt tapasztalják, hogy környezetükben valaki a rendeletben nem szereplő időszakban, esetleg szeles időben felelőtlenül éget a szabadban, úgy minden esetben forduljanak az illetékes önkormányzathoz. Amennyiben pedig a tűz veszélyeztető tényező lehet akár a közeli erdőre, vagy más kertre, ingatlanokra való továbbterjedés szempontjából, úgy haladéktalanul értesítsék a tűzoltókat a 105-ös, vagy 112-es, ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Azok, akik megszegik a tűzvédelmi előírást, százezer forinttól akár egymillió forintig terjedő összegű bírsággal sújthatóak. Még komolyabb esetben, ha valaki megszegi a tűzvédelmi szabályt, s azzal tüzet idéz elő, az oltási tevékenységben pedig a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a büntetés összege kétszázezer forinttól akár hárommillió forintig is terjedhet. A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság mérlegeli a cselekmény súlyosságát és következményeit a felelős személlyel/személyekkel szemben, majd ennek tudatában szabja ki a tűzvédelmi bírságot. A bírság megfizetése a büntetőjogi és a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít. A komoly büntetési összegek kivédése érdekében tehát elengedhetetlen a felelősségteljes viselkedés.

Ha az önkormányzati rendelet engedélyezi a tűzgyújtást, úgy nagyon fontos, hogy a tüzet soha ne hagyjuk őrizetlenül és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték azonnal gondoskodni kell annak eloltásáról. Ennek céljára mindig tartsanak elegendő oltóvizet kéznél, de a parázslás, izzás földtakarással, tűzoltásra alkalmas kéziszerszámokkal is megszüntethető. Az égetés kizárólag úgy végezhető, ha az a környezetére nem veszélyes. Növényi hulladékot csak szélcsendes időben és a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni. Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni. Kérjük, hogy saját tulajdonukban, használatukban levő területeken tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében.