Elhunyt Hriech János nyugállományú tűzoltó zászlós

2024. június 17. 10:22

Életének 90. esztendejében elhunyt Hriech János nyugállományú tűzoltó zászlós, a jogelőd Balassagyarmati Tűzoltóparancsnokság egykori beosztott tűzoltója.

Hriech János 1934. november 19-én született Szügyön. Általános iskolai tanulmányait követően Nógrádmarcalon dolgozott az Állami Gazdaságban, mezőgazdasági munkásként, majd a Balassagyarmati Állami Erdőgazdaságnál helyezkedett el fakitermelőként. 1954 november 10-én katonai szolgálatra vonult be Budapestre, ahonnan 1956 decemberében szerelt le lövegkezelőként. 

Hriech János a Balassagyarmati Tűzrendészeti Alosztály hivatásos állományába 1958. június 01-én szerelt fel, mint vonulós tűzoltó. Jellembeli tulajdonságát az őszinteség, a közösség iránti kötelességtudata, családja iránti szeretete és a felelősség jellemezte. Ezen emberi tulajdonságainak köszönhetően, rövid időn belül beilleszkedett és munkatársaival kitűnő kapcsolatot teremtett.

Az állományba kerülését követően a szakmai ismereteket gyorsan elsajátította, feladatait szakszerűen, lelkiismeretesen végezte. A káreseteknél fegyelmezetten és odaadással hajtotta végre feladatait. Ezen tulajdonságai elismeréseként először szerparancsnok-helyettesi, majd ezt követően szerparancsnoki beosztásba került kinevezésre. Gyakorlati és elméleti téren is mindent megtett annak érdekében, hogy tudását gyarapítsa. Rendszeresen konzultált parancsnokaival és az idősebb tűzoltókkal, a foglalkozásokon is aktívan részt vett. A tűzoltói pályát kezdetektől fogva komolyan vette, élethivatásának tekintette. Tűzoltótársainak jó példával járt elől a szolgálat ellátása során. 

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, és 1975-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem Ezüst fokozatát, 1981-ben a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát, 1983-ban a Tűzbiztonsági Érem Arany fokozatát.

Szolgálati viszonya 1986. június 30-ai hatállyal szűnt meg.

 

Hriech János nyugállományú tűzoltó zászlós temetésének időpontja és helye:

2024. június 21. (péntek)

17:00 óra

Szügyi Temető

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap