Elhunyt Dósa István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester

2023. május 22. 11:06

Életének 69. esztendejében elhunyt Dósa István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester, a jogelőd Salgótarjáni Tűzoltó-parancsnokság egykori gépkocsivezetője.

Dósa István 1954. augusztus 2-án született Salgótarjánban. Általános iskolai tanulmányait követően a Salgótarjáni Síküveggyárban helyezkedett el, katonai szolgálatra innen hívták be, melyet Rétságon teljesített.

Dósa István 1976. június 28-án jelentkezett a Salgótarján Városi és Járási Tűzoltó-parancsnokságra, vonulós tűzoltónak, majd 1979-től gépkocsivezetői beosztásba került kinevezésre. Az állományba kerülését követően a szakmai ismereteket gyorsan elsajátította, feladatait szakszerűen, lelkiismeretesen végezte. A káreseteknél fegyelmezetten és odaadással hajtotta végre feladatait. Parancsnokaival szemben tisztelettudó volt, a kiadott parancsokat, utasításokat maradéktalanul végrehajtotta. Jellembeli tulajdonságát a közösség iránti kötelezettségtudata, a segítőkészség és a megbízhatóság jellemezte. Ezen emberi tulajdonságai alapján tűzoltó bajtársai hamar megkedvelték és a szolgálati csoportjába, rövid idő alatt beilleszkedett.

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban. 1984-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát.

Szolgálati viszonya 1999. augusztus 31-ei hatállyal szűnt meg.

Dósa István nyugállományú tűzoltó főtörzsőrmester temetésének időpontja és helye:

2023. május 24. (szerda)

17:00

Karancssági Temető

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap