Elhunyt Kagyerják Pál nyugállományú tűzoltó zászlós

2023. március 17. 08:20

Életének 86. esztendejében elhunyt Kagyerják Pál nyugállományú tűzoltó zászlós, a jogelőd Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság egykori beosztott tűzoltója.

Kagyerják Pál 1937. július 3-án született Szügyön. Általános iskolai tanulmányait követően Szügyön dolgozott a Tangazdaságban, fogatosként, majd 1957. áprilisától a Balassagyarmati Betonárúgyártó Vállalatnál helyezkedett el segédmunkásként, innen hívták be katonai szolgálatra Pétervásárára, ahonnan 1957. november 30-án szerelt le. 

Kagyerják Pál a Salgótarjáni Tűzrendészeti Alosztály-parancsnokság hivatásos állományába 1958. június 01-én szerelt fel, mint beosztott tűzoltó, majd 1958. november 16-án áthelyezésre került a Balassagyarmati Alosztály-parancsnokság állományába.

Jellembeli tulajdonságát az őszinteség, a közösség iránti kötelességtudata, családja iránti szeretete és a felelősség jellemezte. Ezen emberi tulajdonságainak köszönhetően, rövid időn belül beilleszkedett és munkatársaival kitűnő kapcsolatot teremtett. Gyakorlati és elméleti téren is mindent megtett annak érdekében, hogy tudását gyarapítsa, rendszeresen konzultált parancsnokaival, a foglalkozásokon is aktívan részt vett. Tűzoltótársainak jó példával járt elől a szolgálat ellátása során. A tűzoltói pályát kezdetektől fogva komolyan vette, élethivatásának tekintette. 

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, és 1969-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem Bronz fokozatát, 1975-ben a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz fokozatát, 1978-ban a Haza Szolgálatáért Érdemérem ezüst fokozatát, majd 1984-ben a Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozatát is.

Szolgálati viszonya 1988. március 31-ei hatállyal szűnt meg.

 

Kagyerják Pál nyugállományú tűzoltó zászlós temetésének időpontja és helye:

2023. március 24. (péntek)

11:00 óra

Balassagyarmati Temető

 

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap