Elhunyt Tóthpál László nyugállományú tűzoltó zászlós

2023. március 13. 10:14

Életének 82. esztendejében elhunyt Tóthpál László nyugállományú tűzoltó zászlós, a jogelőd Balassagyarmati Tűzoltó-parancsnokság egykori beosztott tűzoltója.

Tóthpál László 1941. november 5-én született Szandán. Általános iskolai tanulmányait követően földműveléssel foglalkozott és 1961-től a Szandai TSZ-ben dolgozott traktorosként. 1962 január 25-én katonai szolgálatra vonult be Verpelétre, ahonnan 1963. novemberében szerelt le harckocsivezetőként.

Tóthpál László a Balassagyarmati Városi és Járási Tűzoltó-parancsnokság hivatásos állományába, 1976. január 01-jén szerelt fel, mint beosztott tűzoltó. Az állományba kerülését követően a szakmai ismereteket gyorsan elsajátította, feladatait szakszerűen, lelkiismeretesen végezte. A káreseteknél fegyelmezetten és odaadással hajtotta végre feladatait. Ezen tulajdonságai elismeréseként először szerparancsnoki feladatok ellátásával, majd ezt követően szolgálatparancsnok-helyettesi feladatokkal bízták meg.

Gyakorlati és elméleti téren is mindent megtett annak érdekében, hogy tudását gyarapítsa. Rendszeresen konzultált parancsnokaival és az idősebb tűzoltókkal, a foglalkozásokon is aktívan részt vett. A tűzoltói pályát kezdetektől fogva komolyan vette, élethivatásának tekintette.

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban, és 1981-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem Bronz fokozatát, majd 1988-ban a Kiváló Tűzoltó Jelvényt is.

Szolgálati viszonya 1992. november 30-i hatállyal szűnt meg.

 

Tóthpál László nyugállományú tűzoltó zászlós temetésének időpontja és helye:

2023. március 16. (csütörtök)

13:00 óra

Szandai Temető

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap