Elhunyt Fleischer László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós

2023. január 12. 11:04

Életének 78. esztendejében elhunyt Fleischer László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós, a jogelőd Nógrád Megyei Tűzoltóparancsnokság egykori ügyeletese.

Fleischer László 1944. február 7-én született Zagyvarónán. Általános iskolai tanulmányait követően géplakatos szakmát szerzett. A szakmunkásvizsga megszerzését követően a Salgótarjáni Kohászati Üzemnél helyezkedett el, katonai szolgálatra innen hívták be, melyet Budapesten a BM Karhatalmi Ezrednél teljesített. 

Fleischer László már 1958-ban a Zagyvarónai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, majd parancsnoka volt. 1976. január 01-jén jelentkezett a Salgótarján Városi és Járási Tűzoltóparancsnokságra, beosztott tűzoltónak. Emberi magatartására a közösség iránti kötelességtudata, környezetének tiszteletben tartása, családja iránti szeretet és felelősség volt a jellemző. Ezen emberi tulajdonságai alapján tűzoltó bajtársai hamar megkedvelték és a szolgálati csoportjába, rövid idő alatt beilleszkedett. A kezdetektől fogva a tűzoltó szakma magas szintű elsajátítására törekedett, az újoncképző iskolát kiváló eredménnyel végezte el, majd 1979-ben sikeresen teljesítette a tiszthelyettesképző iskolát is. 

A káreseteknél a feladatok elvégzésekor fegyelmezetten és odaadással hajtotta végre feladatait. Gyakorlati és elméleti téren is mindent meg tett annak érdekében, hogy tudását gyarapítsa. Ezen tulajdonságai elismeréseként 1979. november 1-jén szerparancsnoki beosztásba került kinevezésre. 1983. szeptember 1-től egészen a nyugállományba helyezéséig a Nógrád Megyei Tűzoltó-parancsnokságon dolgozott, ügyeletesként.

Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

1981-ben megkapta a Tűzbiztonsági Érem ezüst fokozatát, 1985-ben a Tűzbiztonsági Érem bronz fokozatát, majd 1988-ban a kiváló tűzoltó kitüntető jelvényt.

Szolgálati viszonya 1995. június 30-ai hatállyal szűnt meg.

 

Fleischer László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós temetésének időpontja és helye:

2023. január 19. (csütörtök)

11:00 óra

Zagyvarónai Temető

Emlékét kegyelettel őrizzük.