Elhunyt Telek László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós (Frissítve)

2021. április 07.

Életének 61. esztendejében elhunyt, Telek László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós, a jogelőd Salgótarjáni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egykori szolgálatparancsnok helyettese.

Telek László 1959. szeptember 20-án született Kazáron. Általános iskolai tanulmányait követően, a salgótarjáni Stromfeld Aurél Gépipari és Gépgyártás Technológia Szakközépiskolába felvételizett. A négy iskolai évet sikeresen elvégezte, ezt követően érettségizett és szakmunkásvizsgát is tett középfokú géplakatos szakmából. 

Első munkahelye a Salgótarjáni Kohászati Gyárépítő Vállaltnál volt. Itt, mint műszaki rajzoló és szerkesztő dolgozott egy évig, majd ezt követően helyezkedett el a Nógrádi Szénbányák Nagybátonyi Gépüzemben. Először anyagkiadói munkakörben dolgozott, majd sorkatonai szolgálatot teljesített Tatán. Itt harckocsivezetői képzésen vett részt és leszereléséig ebben a beosztásban szolgált. A leszerelést követően visszakerült a Nógrádi Szénbányák Nagybátonyi Gépüzemébe, géplakatos munkakörbe.

Telek László 1983. július 01-jével szerelt fel a Salgótarjáni Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, gépkocsivezetői munkakörbe. Szolgálati csoportjába hamar beilleszkedett. Kötelességtudata szorgalommal és kezdeményezőkészséggel párosult. Gyakran kérte véleményét idősebb gépjárművezető kollégáinak, nagy odafigyeléssel tanulta a beosztásából adódó munkafolyamatokat. 

A zászlósképző elvégzését követően szerparancsnoki beosztásba került. Beosztottai becsületes, egyenes embernek ismerték meg. 1992. július 01-től szolgálatparacsnok-helyettesi beosztásba került kinevezésre, mely beosztásában egészen szolgálati viszonyának megszűnéséig dolgozott.

Szakmai téren nagy elméleti és gyakorlati tudással rendelkezett. Tűzesetek és gyakorlatok alkalmával a rábízott feladatokat kiválóan végrehajtotta. Tűzoltótársainak jó példával járt elől a szolgálat ellátása során.

Szolgálati ideje alatt végzett munkája kiemelkedő volt, a kapott feladatokat legjobb tudása szerint hajtotta végre. Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Szolgálati viszonya 2002. november 30-ai hatállyal szűnt meg.

 

Telek László nyugállományú tűzoltó főtörzszászlós temetésének időpontja és helye:

2021. április 12. (hétfő)

17:00 óra

Kazári Temető.

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.

 

Indexkép: Nógrád MKI