Tartalomjegyzék

Elhunyt Határ István nyugállományú tűzoltó zászlós

2020. május 07.

Életének 89. esztendejében elhunyt, Határ István nyugállományú tűzoltó zászlós, a jogelőd Salgótarján Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság egykori szerparancsnoka.

Határ István 1931. április 09-én, Csécsén született. Általános iskolai tanulmányait követően, a Jobbágyi Kőzetfeltáró Vállalatnál csillés, majd a Szakipari Építő Vállalatnál, segédmunkás beosztásban dolgozott. 1951 októberében katonai szolgálatra bevonult Zalaegerszegre, ahonnan 1953 novemberében szerelt le őrvezetőként. 

Határ István a Salgótarján Városi és Járási Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, 1957. január 01-én szerelt fel először, mint vonulós tűzoltó. Ezt követően több beosztásban is dolgozott: volt rajparancsnok, őrségparancsnok, szerparancsnok. 1971/72-es esztendőkben elvégezte a tiszthelyettes-képző iskolát.

Szakmai téren nagy elméleti és gyakorlati tudással rendelkezett. Munkavégzése során a szorgalom, igyekezet jellemezte, bármely feladat megoldásával megbízható volt. Többször helyettesítette szolgálatparancsnokát is. Tűz-, és káresetek alkalmával határozottan szervezett és irányított a kárelhárítás érdekében. Tűzoltótársainak jó példával járt elől a szolgálat ellátása során, viszont vezetőként a fegyelmet is megkövetelte. 

Szolgálati ideje alatt végzett munkája kiemelkedő volt, a kapott feladatokat legjobb tudása szerint hajtotta végre. Hivatásos szolgálata alatt több alkalommal részesült, BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság parancsnoki és megye parancsnoki dicséretben és jutalomban, valamint a Tűzbiztonsági Érem bronz, ezüst, arany fokozata kitüntetéseket is megkapta.

 

Szolgálati viszonya 1983. július 31-ai hatállyal szűnt meg.

 

Határ István nyugállományú tűzoltó zászlós temetésének időpontja és helye:

2020. május 09.

11,00 óra

Csécsei Temető

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.