Tartalomjegyzék

Évértékelő és feladatszabó állománygyűlés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

2020. február 13.

A 2019. évi tevékenységét értékelő és a 2020. év fő feladatait meghatározó állományértekezletet tartott a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február 13-án. Az értekezleten részt vett Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese, jelen volt dr. Kalocsai Péter, a Nógrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója és képviseltették magukat a társ- rendvédelmi és együttműködő szervezetek vezetői is.

Seres Tibor tű. ezredes, igazgató évértékelő beszédében kiemelte, hogy az Igazgatóság a 2019. évre megállapított kiemelt szakmai teljesítménycélokat, valamint a féléves vezetői munkatervekben meghatározott feladatokat végrehajtotta. A szervezet kiemelkedő, számottevő eseménytől mentes évet zárt, annak ellenére, hogy előfordult III. kiemelt fokozatú tűzeset és néhány, az extrém időjárás következtében kialakult káresemény is. Hangsúlyozta, hogy az Igazgatóság tevékenységében a megelőzés volt az elsődleges szempont, a legfőbb cél pedig a halálesettel járó tűzesetek számának csökkentése, a lakástüzek, szén-monoxid mérgezések megelőzése, a hátrányos helyzetű, leginkább veszélyeztetett lakosság széleskörű tájékoztatása, valamint a vegetációs tüzek által legveszélyeztetettebb kockázati helyszínek ellenőrzése, a figyelemfelhívó, tájékoztató munkába bevonhatóak körének felmérése, bővítése.

Seres Tibor a továbbiakban szakterületekre bontva mutatta be az Igazgatóság tevékenységét. A mentő-tűzvédelem terén kitért a szabadtéri tűzesetekre, a kéménytüzeknél történt beavatkozásokra és a szén-monoxid jelenlétének gyanúja miatt történt riasztásokra. A legnagyobb erőket igénylő tűzesetként egy tolmácsi külterületi mezőgazdasági telep csaknem kilencszáz négyzetméteres csarnokában december 9-én keletkezett tűz felszámolását emelte ki. Elismerően szólt az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységéről, megemlítve, hogy az elmúlt év során megkötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően már huszonnégy ilyen szervezet tevékenykedik a megyében. Pozitívumként írta le, hogy az új egyesület olyan helyen (Ipolytarnóc környékén) működik, amely távol van a hivatásos egységek székhelyétől, emellett nagy aktivitást mutat, így tovább javult a terület tűzvédelmi helyzete a lakosság biztonsága érdekében. A polgári védelem terén büszkén idézte fel, hogy az Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen hagyományteremtő céllal megrendezte az önkéntes mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedőjét, melyen az ország valamennyi megyéjéből és a fővárosból érkező mentőszervezetek versenycsapatai mérték össze tudásukat. Elismeréssel beszélt arról, hogy Nógrád megye csapata az ADR Országos Szakmai Vetélkedőn 1. helyezést ért el, ezzel megvédte a 2018-ban szerzett címét. A megyei fő- és műveletirányító ügyelet tevékenysége kapcsán kiemelte, hogy 2019. szeptember 30-án a viharos időjárásnak köszönhetően több, mint száz bejelentést kellett kezelni az ügyeleti állománynak néhány óra leforgása alatt.  Az igazgató kitért az év során történt laktanya-felújításokra, továbbá a központi beszerzésből érkezett új ügyintézői, és a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egység munkáját szolgáló járművekreA nemzetközi tevékenység kapcsán szólt arról, hogy a szlovák tűzoltó szervezetekkel az elmúlt évek során kialakított kapcsolat példaértékű, ennek ékes példájaként szeptemberben kilencedik alkalommal találkoztak a határmenti magyarországi és szlovákiai települések hivatásos és önkéntes tűzoltói a Balassagyarmatot és Tótgyarmatot összekötő Ipoly-híd lábánál tartott „Nemzetközi Tűzoltó Hidak” rendezvényen. Végezetül megköszönte az egész állomány lelkiismeretes, eredményes munkáját, a társszerveknek, a szakmai szövetségeknek, együttműködő partnereinknek azt az aktív, együttgondolkodó támogatást, melynek köszönhetően még hatékonyabb az állampolgárok élet és vagyonvédelmében kifejtett közös munka. Értékelését azzal zárta, hogy az Igazgatóság 2019. évi tevékenységét a minőségjavítás, a humánerőforrás megfelelő átcsoportosítása és a hatékonyság növelése jellemezte, s a katasztrófavédelem munkájának társadalmi megítélése is tovább erősödött. Az Igazgatóság Nógrád megye közigazgatási rendszerében meghatározó szerepet tölt be, jelenléte biztosítja a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a közbiztonságot és a létfontosságú rendszerek működésének védelmét is.

Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, műveleti főigazgató-helyettes szólt arról, hogy az Igazgatóság közel tizenhat hónapja látja el szükségellátás keretében a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységet, mellyel kapcsolatban lakossági panasz a mai napig nem érkezett. Gratulációját fejezte ki az Igazgatóság csapata ADR versenyen második alkalommal elért kiemelkedő eredményéhez, hozzátéve, hogy Nógrád megyében sem folyami, sem légi szállítás nem jellemző, és az ipar is viszonylag kicsi, tehát a csapattagok komoly energiát fordítottak a felkészülésre, ezért példaként állította őket a teljes személyi állomány elé. Erdélyi Krisztián is kiemelte a szén-monoxid mérgezéseket, a halálos tűzeseteket és a szabadtéri tüzeket, melyek megelőzésére és kezelésére a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni. Hangsúlyozta az állomány képzésének, önképzésének fontosságát. Beszélt a veszélyes áru szállítással kapcsolatos balesetek számának elmúlt évekbeli csökkenő tendenciájáról, valamint arról, hogy a tűzvizsgálati eljárások eredményessége, a keletkezési okok feltárása mostanra elérte a nyolcvan százalékot. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nevében köszönetét fejezte ki a társszervek egész éves támogató, segítő munkájáért. Beszédét azzal zárta, hogy az idei év a szakmai célkitűzések mellett szóljon gróf Széchenyi Ödön életművéről és az idén jubileumát ünneplő százötven éves tűzoltóságról, s felidézte a hazai tűzvédelem megalakítójának egyik jelmondatát: „Önkéntesség nélkül nincs tűzoltóság.”