Tájékoztató az irányított égetéssel kapcsolatban

Az irányított égetés szabályai az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján:

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni. (Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság e-mail címe: abtenq.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh)

  • Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.
  • Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
  • Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
  • tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
  • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,
  • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
  • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.
  • Lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során a fenti előírásokat értelemszerűen alkalmazni kell.

A fenti előírások mellett minden esetben tájékozódni kell a település helyi növényi hulladék-égetési/levegőtisztaság-védelmi rendelkezéseiről, melyek további korlátozásokat tartalmazhatnak az irányított égetésre vonatkozóan. A helyi önkormányzati rendeletekről az irányított égetés helye szerint illetékes helyi önkormányzatnál tájékozódhat.

Országosan vagy a megye területén kihirdetett tűzgyújtási tilalom esetén az irányított égetési tevékenység nem megengedett.