Tűzoltás, műszaki mentés


Bemutatkozás

 

A veszélyeztetett (természeti, ipari, civilizációs, stb. veszélyeztető hatásoknak kitett) személyek, állatok, illetve tárgyak mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása, a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, a tűz közvetlen veszélyének elhárítása, vagyis a tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, így a tűzoltóság alapvető feladata.

A tűzoltó beavatkozást igénylő események száma megyénkben évről-évre változik, amelyet az időszakonként előforduló szélsőséges időjárási viszonyok (nagy szárazság, csapadékos időjárás télen, illetve fagymentes időszakban, viharok, stb.) nagymértékben befolyásolnak.

Megyénk a nagy erdősültségű területek közé tartozik. Ezért nagy figyelmet kíván a szabadterületek és az erdők tűzvédelme. Hazánkban fokozottan erdőtűzveszélyes időszak egyrészt a kora tavaszi hóolvadás utáni időszak, amikor a növényzet kizöldülése előtt a rét, mező és tarlóégetésekkel kívánnak a polgárok megtisztítani egy-egy területet az előző vegetációból visszamaradt száraz növényi maradványoktól. Jelentés hányadban az ilyen tüzek következtében keletkeznek az erdőtüzek. A másik ilyen időszak a kevésbé csapadékos nyári hónapok ideje, amikor a nagy meleg miatt az avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ekkor elég egy eldobott cigarettacsikk vagy a nyári gazégetés, aminek következtében a tűlevelű erdőkben nagyon hamar tovaterjed a tűz. A magyarországi erdőtüzek 99 %-a keletkezik emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt. Mindezek alapján megállapítható, hogy az erdők tűz elleni védelmének kiemelten fontos szerepe van megyénk tűzvédelemben is.

 

A tűzoltási feladat és a műszaki mentés fogalma

tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása;

műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.

 

A tűzoltási, műszaki mentési feladatokat közvetlenül végző, vagy abban közreműködő szervezetek

  • hivatásos tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság. Nógrád megyében három székhellyel működik hivatásos tűzoltó-parancsnokság: Balassagyarmaton, Pásztón és Salgótarjánban.
  • katasztrófavédelmi őrs: a hivatásos tűzoltóság elsődleges tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége. Nógrád megyében három katasztrófavédelmi őrs működik: Bercelen, Rétságon és Szécsényben. Mindhárom őrs a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egysége.
  • önkormányzati tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság. Nógrád megyében nem működik ilyen tűzoltóság.
  • létesítményi tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó szervezet által létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság. Nógrád megyében nem működik létesítményi tűzoltóság.
  • önkéntes tűzoltó egyesület: a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő vagy részt vevő olyan egyesület, amely alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette és a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal a szakfeladatok ellátása érdekében együttműködési megállapodást kötött. Nógrád megyében jelenleg 22 működő önkéntes tűzoltó egyesület tevékenykedik, amelyből 13 vállalt szerződés alapján együttműködést valamelyik hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal.
  • beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi területen a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás alapján tűzoltási, műszaki mentési feladatokat végző egyesület;

 

MŰKÖDÉSI TERÜLETEK