Polgári védelmmel kapcsolatos jogszabályok


Törvények

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25)
 • 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
 • 2011. évi CXXVIII. (Kat.) törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 2011. évi CXIII. (Hvt.) törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Kormányrendeletek

 • 40/2003. (III.27.) Korm. rendelet az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről.
 • 150/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III.27) Kormányrendelet módosításáról.
 • 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
 • 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (Kat. Vhr.) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 290/2011. (XII.22.) Korm. rendelet (Hvt. Vhr.) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

BM rendeletek

 • 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
 • 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról
 • 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról
 • 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

BM utasítások

 • 32/2011. (XII. 2.) BM utasítás a Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer és a Marathon Terra védelmi igazgatási célú infokommunikációs alkalmazás létrehozásáról és üzemeltetéséről szóló.