Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80.§ (1)-(4) bekezdése alapján.

 

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Nincs releváns adat

A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 15.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A. (1) a) pontja

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 03.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele (oly módon, hogy az az ellenőrzés célját ne veszélyeztesse)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    Ellenőrzési terv - 1. számú melléklet - 2017
Közzétéve:  2017. január 12.
Letöltés:    Ellenőrzési terv - előlap - 2017

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. január 12.Hatósági ellenőrzési terv
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Letöltés:    Elektronikus iratbenyújtás álltalános szabályai
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Frissítve: 2018 január 02.

 

Közzétéve:  2014. szeptember 02.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása: a) a kéményseprő-ipari szolgáltató képviseletét ellátó természetes személy személyazonosító adatait, b) a kéményseprő-ipari szolgáltató vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét, székhelyét és telephelyét, c) a kéményseprő-ipari tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontját a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7.§ (4) bekezdése, és a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V.13.) Kormányrendelet 3.§ (6) bekezdése alapján, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 6. számú mellékletében foglalt adatok.

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem  tart nyilván kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végző közszolgáltatót jelenleg

 

Nyilvántartás a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén a katasztrófavédelmi kirendeltségek eljárásában kirendelhető szakértők jegyzékéről

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény  89.§ (6f)

Frissítve: 2018 február 19.

Gazdálkodási adatok
Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdás a) pontja alapján

Frissítve: 2018 augusztus 01.

Közzétéve:  2018. augusztus 01.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2018
Közzétéve:  2017. július 04.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2017

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. július 04.Közbeszerzési terv 2016
Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra-ha vannak ilyenek-vonatkozó hivatkozás

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés b) pontja alapján

Az előzetes vitarendezés jogintézménye a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. május 31-ig lefolytatott közbeszerzéseivel kapcsolatban nem került alkalmazásra.

Frissítve: 2018 január 02.

A Kbt. 9.§ (1) bekezdés h)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés c)-d) pontja alapján

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kötött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§(1) h)-i) pontjában meghatározott feltételek szerinti szerződést.

Frissítve: 2018 január 02.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés e) ppontja alapján

Feltéve: 2017.szeptember 04.    Jelenleg releváns adat nincs.

Frissítve: 2018 január 02.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. június 21.-osszegzes-sharp-toner-nyomtato
2016. június 21.-osszegezes-balassagyarmat
2016. június 21.-osszegzes-szamitogep-monitor-szunetmentes
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés f) pontja alapján

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2016. június 16.
Letöltés:    Közbeszerzési adatok szerződésekre 2014
A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés g) pontja

Dátum: 2016. május 31.

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2016. május 31.            Frissítve:  2016. május 31.
Letöltés:    éves statisztikai összegzés
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Jelenleg nincs ilyen adat

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Frissítve: 2018 január 02.

Közzétéve:  2015. január 23.

Jelenleg nincs ilyen adat