Igazgatási szolgáltatási díj


A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet alapján:

 

  1. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. Fejezetében és az R.-ben szabályozott egyes eljárásokért az abban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárásnak az 1. melléklet szerinti megnevezését. A díjat telephelyenkénti eljárásonként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve 2. mellékletben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell megfizetni.

(2) A díj megfizetését a hatóság számára az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(3) Amennyiben az ügyfél a díj megfizetését a hatósági eljárásra irányuló kérelmének előterjesztésével egyidejűleg nem igazolja, és a díj megfizetésére a hatóság figyelmeztetése alapján kerül sor, az átutalási megbízás közlemény rovatában az (1) bekezdésben foglalt adaton túl a hatósági felszólítás ügyazonosító számát is fel kell tüntetni.

1. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

Tevékenység

Hivatkozás

Szolgáltatási
díj összege

1.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építéséhez

Kat. 25.§ (1);

 

1.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

R. 10. § (1)

285 000 Ft

1.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

240 000 Ft

2.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény építéséhez

Kat. 25.§ (1);
R. 10. § (1)

240 000 Ft

3.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás veszélyes tevékenység végzéséhez

Kat. 25.§ (1);

 

3.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

Kat. 28.§ (1)-(2);

335 000 Ft

3.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

R. 10. § (1)

285 000 Ft

3.3

küszöbérték alatti üzem

Kat. 40.§ (1)-(3);
Kat. 27.§ (3) b);
Kat. 27.§ (4)
R. 35. § (1)

135 000 Ft

4.

Katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás üzem Kat. 27. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti jelentős változtatásához

Kat. 27. § (3) b),
c), d)

 

4.1

felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

285 000 Ft

4.2

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem

 

285 000 Ft

4.3

küszöbérték alatti üzem

 

135 000 Ft

5.

 

 

 

6.

Biztonsági jelentés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 27. § (3) a);
Kat. 28. § (4);

115 000 Ft

7.

Biztonsági elemzés üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

R. 11. § (3)

115 000 Ft

8.

Belső védelmi terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 38.§;
R. 20. § (3)

75 000 Ft

9.

Súlyos káresemény elhárítási terv üzemeltető által kezdeményezett felülvizsgálata

Kat. 27. § (3) a);
Kat. 41. § d);
R. 38. §

75 000 Ft

10.

Veszélyes tevékenység azonosítása

Kat. 40.§ (1);
R. 7. §;
R. 33. § (1)

100 000 Ft

2. melléklet az 51/2011. (XII. 21.) BM rendelethez

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerveinek előirányzat-felhasználási keretszámla számai

13.

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

10037005-00283652-00000000