Hírek


Vízelvezető árkok karbantartásának fontossága
2019. augusztus 13. 10:02
A talaj vízbefogadó-képessége nagyban befolyásolja a vízelvezető árkok működését. A belvíz-gondok elkerülése érdekében nagyon fontos ezek karbantartása, tisztítása.

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosok figyelmét a belterületi árkok kitisztításának fontosságára. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú - az állampolgárok feladata is.  Megyénk településein a jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért kérjük, hogy: a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkokban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. A települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék.

A vízelvezető árkok tisztántartása, rendszeres karbantartása azért is bír különös jelentőséggel, mivel a víz útjába kerülő bármilyen akadály meggátolhatja annak szabad elfolyását, vagy felduzzaszthatja és az így felhalmozódott víz a kiskertekben, vagy akár a lakóházakban is kárt tehet. A növényzettel benőtt, faágaktól eltömődött vízelvezetők, illetve átereszek nem tudják betölteni rendeltetésüket, a víz elöntheti az úttestet, megnehezítve ezzel a közlekedést.

Fontos a víz szabad útjának biztosítása, ezért külön felhívjuk a figyelmet az átereszek karbantartására: a beszakadt átereszek javítására, az eltömődött, növényekkel benőtt vízelvezetők tisztítására!

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy az anyagi javaik védelme érdekében fordítsanak kiemelt figyelmet az árkok, átereszek karbantartására!