Hírek


Megjelent a módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat
2019. július 31. 09:40
A Magyar Közlöny július 26-i számában megjelent az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, amelynek szabályai 2020 januárjában lépnek hatályba. A módosítást széleskörű társadalmi egyeztetés és magas színvonalú szakmai előkészítő munka előzte meg, ezért a 2014-ben kiadott új szemléletű szabályzat 2019-ben befejezett módosítása nyomán egy korszerű, a tűzmegelőzést és a biztonságot erősítő, széles körben elfogadott norma állt össze.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) felülvizsgálatának célja egyrészt az eddigi alkalmazása során összegyűlt tapasztalatok érvényre juttatása, másrészt a konkrét követelmények és megoldások arányának további, jelentős mértékű csökkentése volt. A szabálygyűjtemény felülvizsgálatában a katasztrófavédelem hatósági szakterülete mellett harmincegy szakmai szervezet vett részt, fontos szempont volt ugyanis a minél szélesebb körű szakmai konszenzus megteremtése. Az OTSZ egészére, elveire vonatkozó első körös vélemények egyértelművé tették, hogy a jogszabály alapkoncepcióján, struktúráján nem kell változtatni. A módosítás előkészítésébe bevont szervezetek második körben már normaszövegszerű, konkrét javaslataikat fogalmazták meg. A javaslatok értékelése és feldolgozása után, október végéig a munkacsoportok elkészítették a jogszabály módosításának tervezetét. A szövegtervezet összeállítása és véglegesítése után a közigazgatási egyeztetést az uniós notifikációs eljárás követte, amely 2019. június 17-ig tartott. Annak során az uniós tagállamok nem tettek észrevételt.

A módosított rendelkezések 2020. január 22-én lépnek hatályba, a BM OKF az utolsó negyedévben a jogalkalmazók számára több felkészítő munkaműhelyt szervez.

Az öt évvel ezelőtt hatályba lépett szabályzattal párhuzamosan hozzáférhetővé tett tűzvédelmi műszaki irányelvek át-, illetve kidolgozása tavaly év végén megindult és jelenleg is tart, a tizenkét meglévő irányelv áttekintése és bővítése mellett két új is készül, a kockázati osztályba sorolás és a robbanás elleni védelem témakörében. Az OTSZ hatályba lépéséig ezek a tűzvédelmi műszaki irányelvek megjelennek a BM OKF honlapján. A jelenleg publikus, összesen nagyjából nyolcszázharminc oldalt kitevő tizenkét irányelv hiánypótló: amellett, hogy segítik a tervezést, tűzvédelmi szakirodalomnak is tekinthetőek, hiszen az érintett szakterületek képviselői által elfogadott műszaki megoldásokat és módszereket részletesen, magyarázattal ellátva ismertetik, jó és rossz példákat egyaránt bemutatnak.

Forrás: BM OKF