Hírek


Elhunyt Maksó Péter nyugállományú tűzoltó zászlós
2019. május 29. 13:37
Életének 59. esztendejében elhunyt, Maksó Péter nyugállományú tűzoltó zászlós, a jogelőd Salgótarjáni Hivatás Önkormányzati Tűzoltóság egykori beosztott tűzoltója.

Maksó Péter 1961. április 23-án, Pásztón született. Általános iskolai tanulmányait követően, 1975-ben a Nagybátonyi 209. sz. Zsinkó Vilmos Szakmunkásképző Intézetbe jelentkezett, ahol 1978-ban esztergályos végzettséget szerzett. Első munkahelye 1978 augusztusától az Üvegipari Művek Szerszám és Készülékgyárban volt, ahol 4 hónapig esztergályos munkakörben dolgozott. 1978 decemberétől a Pásztói Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezetnél helyezkedett el, mint karbantartó. 1982 augusztusában vonult be sorkatonai szolgálatra Hatvanba, ahonnan 1984 februárjában, háromszoros élenjáró VSF (vegyi sugár felderítő) I. osztályú kezelőként, honvédként szerelt le.

A Salgótarjáni Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába 1984. augusztus 01-én nyert felvételt, mint beosztott tűzoltó és mindvégig ebben a beosztásban teljesített szolgálatot. Szolgálati csoportjába hamar beilleszkedett. Csoporttársai jó kedélyű, nyílt embernek ismerték meg, aki munkáját mindig fegyelmezetten, példamutatóan végezte. Elöljáróitól kapott parancsokat, utasításokat, igyekezett mindig legjobb tudása szerint teljesíteni. Tűzoltói feladatait már rövid idő elteltével szakmailag megfelelően, magabiztosan végezte.

Szakmai felkészültségét nemcsak gyakorlati, de elméleti vonatkozásban is szerette volna továbbfejleszteni, ezért egyéves tűzoltó szolgálati idő elteltével beiskolázásra került a BM Tűzoltó Kiképző Központ tiszthelyettes-képző szakára. A tanintézet életébe és a szakasz kollektívájába is könnyen beilleszkedett. A szerelési gyakorlatokon nagy odaadással, szorgalmasan dolgozott, könnyen lehetett aktivizálni, a tanfolyam ideje alatt szervezett társadalmi munkákon is lelkesen részt vett. A tiszthelyettes-képző tanfolyamot 1986 januárjában végezte el.

Káreseteknél a tanfolyamon megszerzett tudását jól tudta hasznosítani. Előnyére vált, hogy tűzoltás közben nem gépiesen, betanult sémák alapján cselekedett, hanem jól átgondoltan, racionálisan oldotta meg a tűzoltási feladatokat.

Maksó Péter nyugállományú tű. zászlós tűzoltói pályája példaként szolgál az újonnan felszerelő tűzoltók számára.

Szolgálati ideje alatt több alkalommal részesült városi parancsnoki dicséretben és jutalomban.

Szolgálati viszonya 2000. április 30-án szűnt meg.

Maksó Péter nyugállományú tűzoltó zászlós temetésének időpontja és helye:

2019. június 01. (szombat)

16,30 óra

Hasznosi Temető

 

Emlékét kegyelettel őrizzük.