Hírek


Elhunyt Menczel Zoltán a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi munkatársa
2018. május 08. 09:51
Életének 66. esztendejében elhunyt Menczel Zoltán, a jogelőd Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség, Pásztói Polgári Védelmi Irodájának főelőadója.

Menczel Zoltán 1952. március 31-én, Salgótarjánban született. Gyermekéveit és általános iskolai tanulmányait Karancsalján töltötte, illetve végezte el, majd a Stromfeld Aurél Gépipari Technikum diákjaként tett sikeres érettségi vizsgát. A középiskola elvégzését követően, 1970-ben a Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalatnál helyezkedett el, mint hálózatellenőr, majd sorkatona lett a BM tartalékos tiszti iskolán, Budapesten, ahonnan 1972-ben tartalékos alhadnagyként szerelt le. A katonai szolgálat után dolgozott a Vegyépszer Salgótarjáni gyárában, mint lakatos, majd a Nógrád Megyei Tanács Építőipari Vállalatánál anyagbeszerzőként és a Zománc Ipari Művek Salgótarjáni gyárában szintén lakatos munkakörben. 1974-ben a Magyar Honvédelmi Szövetségnél, mint járási előadó, majd 1979-ben a megyei kiképzési és tömegsport főelőadói munkakörben tevékenykedett, egészen 1990 tavaszáig. Közben folyamatosan képezte magát, 1980-ban elvégezte Testnevelési Főiskola 2 éves sportszervezői tanfolyamát.1981-ben hivatásos tisztté, főhadnaggyá léptették elő a szövetségnél, 1983-ban pedig a Kossuth Lajos Katonai Főiskola pedagógiai szakára jelentkezett, ahol 1985-ben tanári diplomát szerzett. 1986-ban századossá léptették elő, majd 1990 márciusában a Magyar Honvédelmi Szövetség salgótarjáni ügyvezető elnökévé választották. 1991. április 15-től a Kisterenyei Nevelőotthonban dolgozott, mint nevelő tanár, 1991. augusztus 15-től pedig – pályázati felhívás útján – a Nógrád Megyei Polgári Védelmi Parancsnokság állományában, helyezkedett el, mint őrparancsnok. 1992. június 01-től a Parancsnokság közalkalmazotti állományába került kinevezésre és előadói, főelőadói munkakörökben végezte munkáját. 2000. január 01-jével létrejött a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amelynek Salgótarjáni Polgári Védelmi Kirendeltség részeként működő Pásztói Polgári Védelmi Irodájának vezetőjeként tevékenykedett. A munkaköre betöltéséhez szükséges középfokú polgári védelmi szaktanfolyamot sikeresen elvégezte.Pedagógia ismereteit kamatoztatva a lakosságvédelem, a tanuló ifjúság felkészítése terén kiemelkedő munkát végzett. A minden évben megrendezésre kerülő felmenő rendszerű polgári védelmi ifjúsági verseny megszervezésében, lebonyolításában, szponzorok felkutatásában jelentős szerepet vállalt. Jó kapcsolatot épített ki az önkormányzatok, karitatív szervek, rendvédelmi és társszervek vezetőivel és ügyintézőivel. Közalkalmazotti jogviszonya 2012. május 31-ével szűnt meg, előrehozott öregségi nyugdíjazása miatt.

A szervezetnél eltöltött 20 év alatt kiváló munkája elismeréséül belügyminiszteri, főigazgatói, megyei igazgatói dicséretben és jutalomban részesült, 2009-ben pedig megkapta a „Tanácsosi” címet is. Munkáját – egészen nyugállományba vonulásának időpontjáig – mindvégig lelkiismeretesen, elhivatottan végezte, szakmai életútja példaértékű minden fiatal kolléga számára.

Menczel Zoltán temetésének időpontja és helye: 2018. május 12. 17:00 óra, Salgótarjáni Régi Temető

Emlékét kegyelettel őrizzük.