Helyreállítás , újjáépítés


Vis maior tartalék

 

A vis maior olyan, alapvetően természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa.

A helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás vis maior támogatást igényelhet az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni, vagy teljes támogatására, valamint az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő építményt (kötelező feladatok ellátását szolgáló épületet, utat, hidat, kompot, ár-, és belvízvédelmi létesítményt közművet és műtárgyait) sújtó, előre nem látható természeti, vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével.

 

A  Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a 9/2011. (II.15.) rendeletben szabályozta a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályait.

 

A pályázat beadási határideje: folyamatos

 

Figyelem!

 

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezésétől, illetőleg – védekezési kiadások esetén – a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti adatlapon elektronikusan – a miniszter által működtetett ebr42 rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu/) –, továbbá faxon bejelentést tegyen az önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére a vis maior eseményről. A bejelentésre nyitva álló határidő jogvesztő.

 

9/2011 (II.15.) Korm. Rendelete a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 

 

232/1996. (XII.26) Korm. Rendelet

 

10/1997.(VII.17) KHVM Rendelet

 

Határozat minta

 

Védekezési napló minta